Wednesday, 26 January 2011

28 OCAK’TA BARAKA KORTEJİNDE BULUŞALIM



Baraka Kültür Merkezi, 28 Ocak eylemine, kuklaları değil ustaları sorgulayan, koltuk hesabı yapanlara prim vermeyen kendi duruşuyla katılıyor. Baraka dost ve aktivistleri, saat 10.00’da Baraka Kültür Merkezi’nin Suriçi’ndeki lokalinde, 11.00’de ise batırılan Peyak önünde Baraka kortejinde buluşuyor.

Gelen giden tüm hükümetler, TC dayatması ekonomik paketlere ve kültürel alandaki asimilasyona... boyun eğmiş, TC’nin sivil ve askeri bürokrasisinin emirlerine amade olarak Kıbrıslı Türk Halkı’nın onurunu ayaklar altına almaktan çekinmemiştir. 1974’ten bu yana bilinçli olarak üretimden koparılıp asalaklaştırlan ve ekonomisi TC’ye bağımlı hale getirilen ülkemizde, egemenler, halka yönelik saldırısını her yönden arttırarak devam ettirmektedir. Türkiye’ye IMF ve Dünya Bankası tarafından dayatılan ve Türkiye emekçilerinin gırtlağını sıkan neoliberal politikalar, ülkemiz emekçilerine de Türkiye’nin paketleri aracılığı ile dayatılmaktadır. Devletin kendi hastane ve eğitim kurumlarına ayırdığı pay giderek azalmakta, devlet hastaneleri yıkılmaya yüz tutmaktadır. Okul ve derslik eksikliği, öğrenciyi de öğretmeni de eğitim hakkından mahrum etmektedir. Planlı ve devlet eli ile eğitim veren kurumlar ise özel sektöre peşkeş çekilmeye çalışılmaktadır. Toplu taşımacılığın olmadığı ve Lefkoşa’nın tek terminalinin de Belediye tarafından yıkılmasının gündemde olduğu bugünlerde, benzine gelen aralıksız zamlar insanımızı ulaşım hakkından mahrum etmektedir. Terminalin yerine yapılması gündemde olan külliye ise Kıbrıslı Türk halkının kendine has kültürüne karşı sürdürülen saldırının en net göstergesidir.

Eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma her şeyin piyasaya açıldığı ve halkın insanca yaşama hakkının elinden alındığı böylesi bir dönemde, kuklalara değil ustalara hesap sormanın vakti gelmiş, geçmiştir bile.

CTP döneminde yoğunlaşan hak budamaları artarak devam etmekte ve insanlarımıza yaşayacak alan bırakılmamaktadır. Bugün muhalefet adı altında koltuk hesabı yapıp parlamentoculuk oynayanların bu halka verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Halkına ihanet eden, sermayeye kıyak geçerken Sosyal Güven(sizlik) Yasası ile emekçi halkı yoksulluğa mahkum eden, KTHY’nı batıran, hakkını arayan sendikacılara gaz bombası sıkıp davalar açan, Göç Yasası ile gençleri göç etmek zorunda bırakan işbirlikçi, basiretsiz hükümetlere ve Kıbrıslı Türk halkının varlığına, kültürel yapısına dahi tahammül edemeyen TC egemenlerine karşı Baraka 28 Ocak’ta bu ülkenin devrimci sesini yükseltmeye devam edecektir.

http://www.baraka.cc
http://www.facebook.com/baraka.kultur.merkezi



~~~~~~~~~~~~~

No comments:

Post a Comment