Tuesday, 3 August 2010

Union Leaders Arrested in the North


Statement from the Trade Union Platform
[Türkçe: for Turkish, please see below]

Photos

2-08-2010

The separatist political regime which was established in the north part of our island, have been continuing its economic and political pressure upon the Turkish Cypriots in order to push them to immigrate from the island. Current measurements about salary, wages and taxes which are all imposed by Turkey are trying to be put into practice by the comprador authorities these days.

Our trade unions organized a general strike as well as an existential meeting today, in order to protest the tax measurements which was on the agenda of the parliament. Our trade unionists confronted the police’s aggressive attitude. Because of the aggression between police and activists, the police used disproportional power in the meeting and arrested 7 trade unionists first, and then they arrested the trade union presidents who claimed their friends release and ended up with the probation of 24 people. Among the arrested trade unionists were Guven Varoglu - President of KTOS, Adnan Eraslan - President of KTOEOS, Ahmet Kaptan - President of KTAMS, Mehmet Özkardaş - President of KAMUSEN, Yakup Latifoglu – President of HURIS Federation, Sami Dilek – President of KAMUIS, Ersin Hurdoganoglu- CAGSEN Secretary General, Tulug Kalyoncu- ELSEN President, DEVIS President Mehmet Seyis, HAVASEN President Buran Atakan and Oguz Kose - President of Nurses and Midwives Trade Union.

The main target is, to omit the trade unions without administration and to eliminate the trade unions as a whole.

Turkey, as the guarantour, sent military troops to the island in 1974 in order to protect the territory of the Republic of Cyprus and in order to stop the conflict; so [it] divided the island and created a subordinate local administration in the north of the island. The only responsible element for what has been happening now is the Turkish Government. Moreover, the Turkish Cypriots are being forced for immigration with these pressures.

In order to protest the systematic pressure upon Turkish Cypriots by the police state which is created and in order to release the arrested trade unionists, we kindly invite you for solidarity to raise our voices even louder.

Best Regards

On behalf of Trade Union Platform,
Sener ELCİL / ŞENER ELCİL

* * *

Editorial Statement

Our best regards, thoughts and warmest feelings of solidarity are with the arrested Union members, their loved ones, and with all the labour activists in the North.

The confrontation revolves around two parallel fronts:
o- the struggle for cultural survival and autonomy for the Turkish Cypriot community;
and,
o- the struggle for control of the economy by the workers; and for wages, benefits and taxes proportioned appropriately in order to oppose poverty and contribute to more justice and to the well-being of the whole of of society.

We embrace these two struggles and we believe that the current orientation of labour struggles led by the Turkish Cypriot Unions can be one of the foundations for a secure and lasting Peace in our country.

We also very happy to note the presence of our comrades from the radical cultural group Baraka at the protests:
http://www.baraka.cc/index.php?option=com_content&task=view&id=542&Itemid=596

One Big Union!
Cyprus IndyMedia Collective
http://CyprusIndyMedia.org


A General Strike in North Cyprus?
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/07/general-strike-in-north-cyprus.html

~~~~~~~~~~~~


2-08-2010

Adamızın kuzeyinde Türkiye tarafından kurdurulan ayrılıkçı siyasi rejim, Kıbrıslı türkleri adadan göç ettirmek için ekonomik ve siyasi baskılarına devam etmektedir. Türkiye tarafından dayatılan maaş, ücret ve vergi yasalarının Türkiye’ye benzetilmesi ile ilgili çalışmalar, içinde bulunduğumuz günlerde işbirlikçi yöneticiler tarafından hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Bugün meclis gündemine gelen vergi düzenlemesi ile ilgili yasa tasarısını protesto etmek için genel grev ve toplumsal varoluş mitingi düzenleyen sendikalarımız, polisin saldırgan tutumuyla karşı karşıya kalmıştır. Miting eylemi esnasında polisle göstericiler arasında cereyan eden itişmelerden dolayı, orantısız güç kullanan polis, önce 7 sendikacıyı tutuklamış, bunu protesto eden ve tutuklananların serbest bırakılmasını talep eden sendika başkanlarını da tutuklayarak 24 kişiyi gözaltına almıştır. Tutuklanan sendikacılar arasında, KTÖS Başkanı Güven Varoğlu, KTOEÖS Başkanı Adnan Eraslan, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, KAMUSEN Başkanı Mehmet Özkardaş, HÜRİŞ Federasyonu Başkanı Yakup Latifoğlu, Kamuiş Başkanı Sami Dilek, ÇAĞSEN Genel Sekreteri Ersin Hürdoğanoğlu, ELSEN Başkanı Tuluğ Kalyoncu, Hemşiereler ve Ebeler Birliği Başkanı Oğuz Köse, DEVİŞ Başkanı Mehmet Seyis, HAVASEN Başkanı Buran Atakan da vardır.

Temel hedef, sendikaları yönetimsiz bırakıp sendikal yaşamı ortadan kaldırmaktır.

1974 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü korumak ve anayasal nizamını tekrardan tesis edip adamızda devam eden çatışmaları durdurmak için garantörlük görevi çerçevesinde adaya asker göndermiş ve adamızı ikiye bölerek kuzey tarafta kendine bağlı bir alt yönetim oluşturmuştur. Şu anda yaşanan gelişmelerin tek sorumlusu Türkiye hükümetidir. Dayatılan yasaları yapan da Türkiye ve bu baskılarla Kıbrıslı türkler göçe zorlanmaktadır.

Yaratılan polis devletinin aracılığı ile Kıbrıs türklerine uygulanan sistematik baskıların kınanması ve tutuklananların derhal serbest bırakılması için uluslararası kamuoyunun dayanışmasını ve protestosunu bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Sendikal Platform Adına
ŞENER ELCİL

~~~~~~~~~~

No comments:

Post a Comment