Friday 25 August 2023

Για Μια Ένοπλη Παιδεία

 

{ Στην φωτογραφία ο Albrecht Moser πολυνείκης του Ελβετικού στρατιωτικού αγώνα δρόμου }

Εισαγωγή:

Το παρόν γράφεται με αφορμή τα γεγονότα της Πύλας και την διολίσθηση την οποία βιώνω εδώ και τριάντα πέντε χρόνια Υπηρεσίας στον νευραλγικό χώρο  της Άμυνας.

Δεν τρέφω καμία απολύτως ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να επιβιώσουμε σε μία σύγκρουση που θα επιδιώξει η Κατοχική Δύναμη, χωρίς την εξωτερική επέμβαση από τον όποιο από μηχανής Θεό επιλέξει να το πράξει. Γνωρίζω όμως ότι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την δυνατότητα επιβίωσης μας ή/και την ελαχιστοποίηση των απωλειών μας στην περίπτωση που ξανανοιξει η «πόρτα του φρενοκομείου».

Η διαχρονική υποταγή της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας στην εξυπηρέτηση των πωλητικών κατευθυντήριων γραμμών εις βάρος της όποιας δυνατότητας αποτροπής έχουμε ως Λαός, χρειάζεται να σταματήσει άμεσα, ώστε να μην θρηνήσουμε ξανά επί ερειπίων. Δεν θα υπάρξει ξανα η δικαιολογία μιας Χούντας. Στρατιωτικοί οι οποίοι δέχονται να ηγούνται ανεκπαίδευτων δυνάμεων ή/και ανεπαρκών να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους μονάδων, θα έπρεπε να έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί με τον πλέον έντονο τρόπο, για να μην θεωρηθούν συνυπεύθυνοι σε περίπτωση νέων τραγωδιών.

Μοναδική μου έγνοια είναι η Προστασία στο μέγιστο των νέων παιδιών που σήμερα Υπηρετούν και όσων στο μέλλον θα Υπηρετήσουν. Αυτά είναι το Μέλλον μας.

Ακολουθούν οι προτάσεις ενός απλού εθνοφύλακα-δασκάλου προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για μια Ένοπλη Παιδεία.

 

Η Ένοπλη Παιδεία

 

Η Εθνική Φρουρά δεν είναι ένας χώρος αγίων. Σε αυτή καθρεφτίζεται ολόκληρη η κοινωνία μας με τα καλά και τα απαίσιά της. Το να προσποιούμαστε ότι η Δύναμη είναι άμωμη και άσπιλη δεν εξυπηρετεί κανέναν. Παρά τούτο, ο χώρος των ενόπλων δυνάμεων είναι ο μοναδικός χώρος εντός της κοινωνίας που – είτε το θέλουμε είτε όχι –  έρχεται μαζικά  σε επαφή με τα Μέγιστα των Υπαρξιακών Ζητημάτων. Ζητήματα κυριολεκτικά  Ζωής και Θανάτου!

Είναι τεράστια ευθύνη η Αγωγή Νέων στην χρήση φονικών όπλων και η καλλιέργεια της δυνατότητας της ορθής χρήσης των, με σεβασμό τόσο στους συμπολεμιστές τους όσο και στους πιθανούς αντιπάλους τους. Σε αυτή την Αγωγή βλέπω και την Δυνατότητα μίας άλλης Κοινωνίας.

Κάθε τέτοια προσπάθεια πρέπει να βασίζεται στην αμείλικτη αναγνώριση της Πραγματικότητας και την προσπάθεια Βελτίωσής της. (1) 49 χρόνια μετά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις όποιες στρεβλώσεις στο νευραλγικό χώρο της Άμυνας.

Φιλοσοφικό υπόβαθρο κάθε προσπάθειας αναβάθμισης και βελτίωσης της στρατιωτικής εμπειρίας ώστε να εμπλουτίζει τόσο κάθε στρατεύσιμο/η όσο και το ίδιο το κοινωνικό σύνολο θα έπρεπε να είναι η Αριστοτελική μας παράδοση:

“Κι επειδή τελικός σκοπός του κράτους είναι ο καλός τρόπος ζωής των πολιτών, όλα αυτά συντείνουν σ' αυτόν. Μια πόλη είναι μια κοινότητα από οικογένειες και χωριά όπου όλοι ζουν μια ζωή τέλεια και αυτάρκη. Κι αυτό, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει να ζει κανείς ευτυχισμένα και ηθικά.

Σκοπός, λοιπόν, της πολιτικής κοινωνίας, δεν είναι η κοινή ζωή αλλά οι ωραίες πράξεις που εκδηλώνονται μέσα στα πλαίσιά της. ” (Αριστοτέλη Πολιτικά)

Κάθε συζήτηση για Ένοπλη Παιδεία θα πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια της Υπηρεσίας προς το Κοινόν Καλό και της Αυτοβελτίωσης. Αυτό είναι και το πλαίσιο που διέπει τις προτάσεις που ακολουθούν. Επιθυμώ η Ανάγκη για την ύπαρξη και διατήρηση Ενόπλων Δυνάμεων να εμπλουτιστεί, ώστε η εμπειρία να είναι τέτοια που να οπλίζει τους νέους και τις νέες μας με εφόδια Ζωής και την δυνατότητα απόλαυσής της και να τους/τις καλλιεργεί ως Ανθρώπους που σκοπό έχουν την Ειρήνη.

Επιθυμώ το άνοιγμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία να γίνει με τρόπους που να να μην προάγουν τον μιλιταρισμό αλλά την Υγιή σχέση που πρέπει να έχει ένας Λαϊκός Ανθρωπιστικός στρατός με τον Λαό που ορκίστηκε να υπερασπίζεται.

Οι προτάσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες:

§  Προτάσεις Άμεσης Εφαρμογής χωρίς Κόστος

§  Προτάσεις Βραχυπρόθρεσμης Εφαρμογής με Μέτριο Κόστος και συνεργασία με άλλους φορείς

§  Προτάσεις μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με κόστος

Κεντρικό ρόλο στην επαφή των ενόπλων δυνάμεων με τον Λαό θα πρέπει να έχουν οι γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η παρουσία γυναικών είναι θεμελιώδης για τον αφοπλισμό του φαινομένου του ανδρικού μιλιταριστικού στερεοτύπου. Ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν πανάξιες στρατιωτικοί οι οποίες και μπορούν να αποτελέσουν την γέφυρα ανάμεσα στους/στις ενόπλους και την κοινωνία. Εισηγούμαι οι παρουσιάσεις προς το κοινό, σε όλες τις προτάσεις που ακολουθούν, να γίνονται στο μέτρο του δυνατού από γυναίκες που Υπηρετούν στα ανάλογα πόστα. 


Προτάσεις Άμεσης Εφαρμογής χωρίς Κόστος

 

§       Θεσμοθέτηση επισκέψεων αξιωματικών στα Λύκεια της Κύπρου και παρουσίαση του λειτουργήματος του στρατιωτικού μέσα στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού.

§       Θεσμοθέτηση επισκέψεων μελών των διαφόρων στρατιωτικών ειδικοτήτων στα Λύκεια Κύπρου για να παρουσιάσουν τις ειδικότητές των.

§       Θεσμοθέτηση Επισκέψεων μαθητών/τριών Λυκείων σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να ενημερωθούν για την ζωή στην Υπηρεσία.

§       Θεσμοθέτηση και διοργάνωση αγώνων από τις Ένοπλες Δυνάμεις με την συμμετοχή κληρωτών, εφέδρων και εθνοφυλάκων μαζί ή/και χωριστά. Οι αγώνες μπορούν να έχουν το χαρακτήρα στρατιωτικής πορείας ή/και αγώνα δρόμου (10,21,42 χιλιομέτρων) με οπλισμό, στα πρότυπα της Ελβετίας και να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πχ κάθε ένα χρόνο. Μπορούν ακόμη να δημιουργηθούν και αγώνες ανοικτοί στο κοινό όπου τα απαραίτητα εφόδια να παρέχονται σε όσες/ους συμμετέχουν.

§       Διοργάνωση αγώνων στρατιωτικού τύπου, διελεύσεων διαφόρων τύπων Στίβων Μάχης,  ανοικτών στο κοινό με μικρό αντίτιμο συμμετοχής. Υπάρχουν ιδανικές εγκαταστάσεις εντός μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ήδη ο ιδιωτικος τομέας διοργανώνει παρόμοιους αγώνες (π.χ. Legion Run) με τεράστια ανταπόκριση και επιτυχία.

§       Την 1η Οκτωβρίου και στα πλαίσια του εορτασμού της Ανεξαρτησίας, τα οπλικά συστήματα της ΕΦ να είναι προσβάσιμα και επισκέψιμα στο κοινό, μετά την παρέλαση, σε χώρο/ους που θα προκαθοριστούν στα πρότυπα του Βελγίου. Στο Βέλγιο η μεγαλύτερη λεωφόρος της πρωτεύουσας γίνεται χώρος επίδειξης και επαφής με το κοινό.

 

Προτάσεις Βραχυπρόθρεσμης Εφαρμογής με Μέτριο Κόστος και με συνεργασία με άλλους φορείς

 

§       Εισαγωγή των πολεμικών τεχνών στις Ένοπλες Δυνάμεις σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες. Μπορεί να γίνει και από κληρωτούς στρατιώτες που έχουν ήδη την γνώση. Με αυτό τον τρόπο οι κληρωτοί που θα τελειώνουν την ΕΦ θα έχουν βασικά εφόδια μίας τουλάχιστον πολεμικής τέχνης. Ιδανικό θα ήταν το ίδιο ακριβώς να γίνει στα Λύκεια της Κύπρου. Η εκμάθηση οποιασδήποτε πολεμικής τέχνης θα προσδώσει δεξιότητες και αυτοπεποίθηση στους νέους και τις νέεες μας, αλλά και το σωστό πλαίσιο άσκησης και καλλιέργιας του εαυτού εάν γίνει ορθά, από άτομα που αντιλαμβάνονται την αξία και την φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών ως τεχνών προαγωγής της Ειρήνης.

§       Εισαγωγή σεμιναρίων εντός της ΕΦ για ζητήματα βελτίωσης της προσωπικής ζωής των κληρωτών, αλλά και απόκτησης ουσιαστικών γνώσεων τόσο για την θητεία όσο και την ζωή μετά από αυτή. Όλοι οι φορείς του κράτους, καθώς και τα διάφορα πανεπιστήμια θα μπορούν να προσφέρουν τα σεμινάρια και την ανάλογη πιστοποίηση, είτε δωρεάν, είτε με πολύ μικρό κόστος και μπορούν να είναι εθελοντικά και με βάση την ζήτηση.

Παραδείγματα αυτών των δεξιοτήτων (μπορούν να προσφερθούν δεκάδες άλλα):

·         Σεμινάρια Ψυχολογίας

·         Σεμινάρια Φιλοσοφίας

·         Σεμινάρια Διατροφολογίας

·         Σεμινάρια δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικών Μέσων

·         Σεμινάρια Μαγειρικής

§       Δημιουργία καλλιεργιών εντός των στρατοπέδων των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε οι κληρωτοί να έρθουν σε επαφή με απλές δεξιότητες γεωργικής παραγωγής. Μπορεί ακόμη οι μονάδες που βρίσκονται σε κοινότητες με έντονη αγροτική παραγωγή να συμμετέχουν εθελοντικά στις εργασίες των κοινοτήτων με αντάλλαγμα την παροχή αγροτικών προϊόντων προς τις μονάδες. 

 

Προτάσεις μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με κόστος

 

§       Εθελοντική στράτευση όσων γυναικών επιθυμούν να Υπηρετήσουν με την δημιουργία όλων των κατάλληλων δομών ή/και εμμετάλλευση των υφιστάμενων.

§       Συνεργασία των κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων ώστε να προσφέρουν ένα μικρό ποσοστό των θέσεών τους σε συγκεκριμένους κλάδους στους άνδρες και τις γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως επαγγελματίες οπλίτες. Το κράτος θα αναλμβάνει να πληρώνει ένα συμβολικό ποσό για το κόστος αυτών των σπουδών, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των στελεχών του σε αντάλλαγμα με την υποχρέωση υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

§        Δημιουργία σύγχρονου στρατιωτικού σκοπευτηρίου ή/και σκοπευτηρίων όπου οι έφεδροι/εθνοφύλακες να μπορούν να ασκηθούν εθελοντικά. Η εκπαίδευση θα μπορεί να είναι ανοικτή και στον υπόλοιπο Λαό έναντι μικρού αντιτίμου.

§       Δημιουργία Σχολής Στρατιωτικής Φυσικής Κατάστασης στα πρότυπα του Ισραηλινού στρατού από την οποία να περνά κάθε χρόνο το μέγιστο δυνατό μέρος της Δύναμης. Καλλιέργεια μέσω της ορθών στάσεων και δεξιοτήτων για την εκγύμναση που να συνοδεύουν τα μέλη σε όλη τους την ζωή. (2)

§       Δημιουργία Σχολών εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και ανοικτών σε όλη την κοινωνία για άνδρες και γυναίκες σε εθελοντική βάση. Στις Σχολές μπορούν να διδάσκονται ανάμεσα σε πολλά άλλα:

·         Χειρισμός όπλων και σκοποβολή,

·         Σχολή Αστικού Πολέμου

·         Σχολή Πρώτων Βοηθειών

·         Σχολή Πρώτων Βοηθειών Μάχης

Όλες οι πιο πάνω προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν με τρόπο που να μειώνεται το κόστος για την δύναμη στο μέτρο του δυνατού. Για παράδειγμα θα μπορεί ο πολίτης/οπλίτης να καταβάλλει ένα συμβολικό ποσό για την συμμετοχή του στα προγράμματα, στο πρότυπο των επιμορφωτικών κέντρων του ΥΠΑΝ. Όλες επίσης οι Σχολές θα μπορούν να παρέχουν πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, οι οποίες και να έχουν αναγνώριση εντός του κρατικού μηχανισμού, αλλά και πιθανώς από ξένους φορείς.

Υπηρετώντας στις Ένοπλες Δυνάμεις για πέραν των τριών δεκαετιών, και ασκούμενος εθελοντικά μέχρι σήμερα, έχω προσωπική γνώση και αντίληψη για την δυνατότητα υλοποίησης όλων των πιο πάνω. Όλα είναι εφικτά και εύκολα ή δύσκολα υλοποιήσιμα, εάν υπάρχει η Πολιτική Βούληση και στρατιωτική ηγεσία με Όραμα.

Υπάρχει;

 

Σόλων Αντάρτης ~ solon_antartis@yahoo.com

~~~~~~~~~~~~~

 

Πηγές-Σημειώσεις

---------------------

 

1. Από τον Δνείπερο στον Κοτσίρκα* : Ερωτήματα για το νησί των Λωτοφάγων

https://cyprusindymedia.blogspot.com/2022/04/blog-post.html

2. Η Σχολή Μαχητικής Φυσικής Κατάστασης του κράτους του Ισραήλ
https://www.youtube.com/watch?v=3ij1fYlsYDc

 

No comments:

Post a Comment