Saturday 17 April 2010

ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ Τ/Κ φοιτητών, εκπαιδευτικών και συνδικαλιστών της KTOS και KTOEOSΑπό την οργάνωση Εργατική Δημοκρατία

Αγαπητοί Σύντροφοι,

Η κούρσα των εκλογών στη βόρεια Κύπρο έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της πλειονότητας των ΜΜΕ στη νότια Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι να έχει επισκιασθεί ο εξίσου σημαντικός αγώνας που δίνουν εδώ και 3 βδομάδες οι Τουρκοκύπριοι καθηγητές και φοιτητές της Ακαδημίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της βόρειας Κύπρου ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης Έρογλου για ιδιωτικοποίηση της Ακαδημίας. Η αντίσταση στην επίθεση αυτή είναι και αγώνας για την υπεράσπιση του δικαιώματος για δωρεά δημόσια παιδεία. Ταυτόχρονα όμως, το κλείσιμο της Ακαδημίας που λειτουργεί από το 1937 μέσα στα πλαίσια της πολιτισμικής ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων, αποτελεί και μια πολιτική μάχη ενάντια στην πολιτική πολιτισμικής αφομοίωσης και ενσωμάτωσης των κυπρίων της βόρειας Κύπρου που ακολουθεί εδώ και χρόνια το τουρκικό κράτος.

Με πρόσχημα τις εκλογές ο Έρογλου απαγόρευσε τις απεργίες στην εκπαίδευση τις οποίες υποστηρίζουν οι συντεχνίες σας, KTOS και KTOEOS. Η πρωτοφανής βία της αστυνομίας ενάντια στους διαδηλωτές, που κατέλαβαν το υπουργείο Παιδείας διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα απαγόρευσης της απεργίας, δείχνει πόσο αδύναμο είναι το καθεστώς το οποίο τρέμει στην προοπτική της κοινωνικής αναταραχής. Ούτε είναι τυχαίο ότι η επίθεση αυτή στρέφεται ενάντια στα πιο μαχητικά τ/κ συνδικάτα όπως είναι η συντεχνία εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης, της KTOS και KTOEOS. Όπως οι Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι το ίδιο και οι εργαζόμενοι στη νότια Κύπρο συνεχίζουν να δέχονται τα τελευταία χρόνια παρόμοιες επιθέσεις από την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις. Σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί διεθνώς. Απολύσεις, μειώσεις μισθών, περικοπές στο δημόσιο, περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και επιθέσεις στα κεκτημένα των εργαζομένων.

Ο αγώνας σας αποτελεί μέρος του κινήματος όλων των εργαζομένων στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα που οι άρχουσες τάξεις συζητούν μια συντονισμένη επίθεση στην Ελλάδα, Τουρκία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εργαζόμενοι δίνουν σήμερα μεγάλες μάχες αρνούμενοι να φορτωθούν στις πλάτες τους τις συνέπειες της κρίσης.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον ηρωικό σας αγώνα ενάντια στην απαγόρευση του δικαιώματος στην απεργία, στην αποφασιστικότητα σας για αντίσταση στην πολιτική της Τουρκίας και του καθεστώτος στη βόρεια Κύπρο και καταγγέλλουμε την βάρβαρη επίθεση των αρχών ενάντια στους συνδικαλιστές της KTOS που κατέλαβαν το κτήριο του υπουργείου. Ο αγώνας σας αποτελεί παράδειγμα και έμπνευση για τους Ελληνοκύπριους εργαζόμενους.

Αλληλέγγυοι,

Εργατική Δημοκρατία, wd@workersdemocracy.net
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

* * *

SOLIDARITY MESSAGE TO THE TURKISH CYPRIOT STUDENTS, LECTURERS, TEACHERS AND TRADE UNIONISTS OF KTOS AND KTOEOS

From the Workers Democracy / İşçİ Demokrasisi organization

Dear comrades,

The election race in northern Cyprus has monopolised the interest of most mainstream media in southern Cyprus. As a result the elections have overshadowed the equally significant struggle that Turkish Cypriot lecturers and students of the Teachers Academy are waging for the last 3 weeks against the decision of Eroglu’s administration to privatise the Academy. The resistance against this attack equals also to the fight in defence of the right of equal access to free public education. At the same time the closure of the Teachers Academy - that functions since 1937 within the framework of Turkish Cypriot cultural identity - constitutes also a political battle against the long term policy of cultural assimilation and incorporation of Cypriots of northern Cyprus by the Turkish state.

Under the pretext of elections Eroglu’s administration banned the school strikes supported by your trade unions, KTOS and KTOEOS. The police exercise of brutal force against the demonstrators, who occupied the ministry of Education and protesting against the ban of strikes, is a sign of weakness by the authorities who tremble in the prospect of social unrest. It is no accident that the police brutal attack turned against KTOS and KTOEOS, the most militant Turkish Cypriot trade unions of School and High School Teachers.

Like the Turkish Cypriot workers, the Greek Cypriot workers in the past few years have been under attack by the employers and the government. The global economic crisis made our local and international rulers to intensify these attacks. As result we witness mass redundancies, wage cuts and cuts in public spending, more privatizations and attacks in workers’ vested rights.

Your fight constitutes part of the greater workers movement in Europe. While international bosses debate their best line of a coordinated attack, in Greece, Turkey, France, Ireland, Spain, Portugal and the rest of Europe the workers are fighting back refusing to pay the implications of a crisis they didn’t cause.

We extend our solidarity to your heroic struggle against the ban of the right to strike, to your determination to resist the policy of Turkey and the administration in northern Cyprus while denouncing the brutal attack of the authorities against the KTOS trade unionists who occupied the ministerial building. Your fight certainly sets is an inspiration and sets an example to the Greek Cypriot workers.

In solidarity,
Workers Democracy / İşçİ Demokrasisi, wd@workersdemocracy.net
Friday, 16 April 2010
~~~~~~~~~~~~

From the Editors:

The Statement of Solidarity by the comrades in the Workers Democracy organization expresses us as well, word for word. Thank you for taking this initiative!

To the comrades of KTÖS (KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI / CYPRUS TURKİSH TEACHERS TRADE UNİON) and KTOEÖS we state our sympathy and best wishes for a successful resolution of the struggle.

To our readers we recommend a click on the photos that accompany this article; they will take you to a video that commemorates and honours the many decades of struggles by KTÖS, and to a short video from the recent confrontations involving security forces in the occupied north and KTOEÖS / KTÖS members. Many thanks to our friends of the Baraka cultural group for their work in producing and distributing that video.

To us it is clear that KTÖS and KTOEÖS are fighting for reasons much loftier than the common shallow economism in which most reformist unions are usually stuck. We see that the struggle involves Turkish Cypriot cultural autonomy plus the spirit of socialist principles, both of which we warmly embrace.

Cyprus IndyMedia Collective
http://CyprusIndyMedia.org

* * *


Από την Ομάδα Σύνταξης:

Η Δήλωση Αλληλεγγύης των συντρόφων της οργάνωσης Εργατική Δημοκρατία εκφράζει και εμάς, λέξη πρός λέξη. Ευχαριστούμε γιά την πρωτοβουλία!

Πρός τους συντρόφους των συνδικάτων KTÖS (KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI / Συνδικαλιστική Οργάνωση ΤουρκοΚυπρίων Διδασκάλων) και KTOEÖS δηλώνουμε την συμπάθεια μας, και τις καλύτερες ευχές γιά επιτυχή απόδωση του αγώνα.

Στους αναγνώστες μας συνιστούμε επίσκεψη με κλικ στις φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο μας. Θα σας οδηγήσουν σ' ένα βίντεο που μνημονεί και τιμά τις πολλές δεκαετίες αγώνων της KTÖS, και σ' ένα μικρό βίντεο από τις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων ασφαλείας στον κατεχόμενο βορρά και μελών των KTOEÖS / KTÖS. Πολλές ευχαριστίες στους φίλους μας της πολιτιστικής ομάδας Baraka / Μπαράκα που συνέταξαν και διένημαν το βίντεο.

Σ' εμάς είναι καθαρό το ότι οι KTÖS και KTOEÖS αγωνίζονται γιά λόγους πολύ πιό υψηλούς από τον κοινό και ρηχό οικονομισμό στον οποίο συνήθως παγιδεύονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Βλέπουμε πως ο αγώνας συμπεριλαμβάνει την πολιτιστική αυτονομία των ΤουρκοΚυπρίων και το πνεύμα σοσιαλιστικών αρχών, αμφότερα τα οποία αγκαλιάζουμε.

Ενδο~Μήδεια / Cyprus IndyMedia Collective
http://CyprusIndyMedia.org

~~~~~~~~~~

35 comments:

 1. Sister of Antigonis18 April 2010 at 09:16

  Χα χα χα καλό Evdokas!!
  Οι άνθρωποι της Εργατικής Δημοκρατίας ξέρουν ότι τους αποκαλείς συντρόφους; Γιατί τα πολιτικά πουλάκια που κυκλοφορούν εκεί που εσύ δεν πατάς ποτέ σου λένε πως μάλλον ούτε να διανοηθούν ποτέ να συντροφέψουν μαζί σου.
  Παρομοίως, οι άνθρωποι που αποτελούν την Μπαράκα έχουν επίγνωση πως τους αποκαλείς φίλους σου;
  Χαχαχα..... Είσαι καλός καραγκιόζης. Γιναξιής αν μη τι άλλο. Thanks Evdokas που θυμίζεις μια πολλά χρήσιμη πολιτική αλήθεια: Πως

  Απ' ον αντρέπεται, ο κόσμος εν δικός του (τζιαι, όσοι γουστάρει, πολιτικοί του σύντροφοι)

  ReplyDelete
 2. Μπράβο Sister!

  Πολλά καλή η επένδυση σου στη διχόνοια. Στο μίσος, στους καυκάδες. Έτσι μπράβο, βάρτους ούλλους να μαλλώνουν ανάμεσα τους.

  ReplyDelete
 3. Καλά ρε εσείς, δεν θέλετε ενότητα; Γιατί τσακώνεστε;

  ReplyDelete
 4. Υπάρχουν πολλά που μας ενώνουν με την οργάνωση Εργατική Δημοκρατία, και έχουμε και μερικές διαφωνίες. Οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν έχουν προσωπικό χαρακτήρα, βέβαια, πρέπει πάντα να υπάγονται στις πολιτικές αξίες και ανάγκες του Κινήματος - δηλαδή όλοι μας, σε όλες τις παρατάξεις έχουμε υποχρέωση να υποβαθμίζουμε όποιες προσωπικές διαφωνίες τυχόν υπάρχουν και να θέτουμε τις πολιτικές ανάγκες σε πρωταιρεότητα.

  Τα πράματα που μας ενώνουν είναι πιό σημαντικά από τις διαφωνίες μας.

  Είμαστε σε συμψυχία με την Εργατική Δημοκρατία στον πόθο και τον έμπρακτο αγώνα γιά Σοσιαλισμό. Επίσης είμαστε σε συμψυχία γιά την ανάγκη αντι-ιμπεριαλιστικής Δικοινωτικής συμμαχίας ΤουρκοΚυπρίων και ΕλληνοΚυπρίων, και μαζι της, για αντι-ιμπεριαλιστικές συμμαχίες με την ευρύτερη κοινότητα αγωνιζόμενων λαών ενάντια στην Διεθνή Εξουσία Κεφαλαίου και διεθνούς παραΚράτους, και συμφωνούμε στους αγώνες αλληλεγγύης με συγγενείς και γειτονικούς μας λαούς (πχ. Παλαιστίνη).

  Επίσης συμφωνούμε στην κριτική στάση προς τον Σταλινισμό, συμφωνούμε στην αντίληψη της έννοιας Διαρκούς Επανάστασης όπως αρθρώθηκε απο τους Λένιν και Τρότσκυ, συμφωνούμε στην ανάγκη έμπρακτης καταπολέμησης του φασισμού, ρατσισμού και εθνο-φυλετικού σωβινισμού. Κατά τα φαινόμενα, έχουμε επίσης παρόμοιες προσεγγίσεις σε μερικές πτυχές του πως και πού ανήκει η αναρχική και αντιεξουσιαστική μερίδα στο Κίνημα, και στο που δεν ανήκει.

  Διαφωνούμε όμως σε θέματα ύφους και πρακτικής στην οργανωτική πραγμάτωση. Επίσης, διαφωνούμε στο θέμα συμμαχιών με Σταλινικές δυνάμεις, και με δυνάμεις ΚυπριοΕθνικιστών-σωβινιστών.

  Επίσης, μάλλον έχουμε θεωρητικές διαφορές γιά το πως ακριβώς παράγεται και ενδυναμώνεται ο φασισμός, ανκαι συμφωνούμε πως πρέπει να παταχθεί με κάθε δυνατό μέσο.

  Ασχέτως πολιτικών διαφωνιών, ακόμα και ασχέτως προσωπικών προστριβών, είμαστε σύντροφοι με την Εργατική Δημοκρατία και ως άτομα και ως οργανώσεις στον αγώνα. Οι κατά καιρούς διαφωνίες και αποστάσεις, όπως και οι επαναπροσεγγίσεις και φιλίες, είναι διαχρονικό φαινόμενο που προκύπτει γιά όλα τα άτομα και τις παρατάξεις μες το χώρο.

  Και ο ανοικτός διάλογος, όπου μπορούν να κατατίθενται με ευθύτητα οι συμφωνίες, οι κοινές εμπνεύσεις και η αλληλοεκτίμηση, καθώς και οι διαφωνίες, είναι απαραίτητο να υπάρχει και να διαφυλάττεται ως κόρη οφθαλμού.

  Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net
  ~~~~~~~~~~

  ReplyDelete
 5. η ΚΤΟΣ τζιαι η ΚΤΟΕΟΣ αγωνίζονται ενεργά για την επανένωση της χώρας στην βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την οποία υποστηρίζουν τζιαι η Μπαράκα το Γιε Κα Πε τζιαι η Εργατική Δημοκρατία.
  εσείς είσαστε στο ακροδεξιό αντι-ομοσπονδιακό στρατόπεδο με τον Φτωχόπουλο, το Χριστόφιας Γοούτς την ΕΦΕΝ τζιαι το ΕΛΑΜ.

  ReplyDelete
 6. Πέτρο μελέτησα το κείμενο σου πιό πάνω όπου μιλάς γιά την προσέγγιση στη διαφωνία, στη συμφωνία και τον διάλογο στην πολιτική.

  Δεν ξέρω αν πράγματι είσαι βαθυστόχαστος αναλυτής που έχεις πιάσει την ουσία των πραγμάτων στην πολιτική, η απλώς ένας καταπληκτικά ευέλικτος υποκριτής που καταφέρνει να μαγεύει με τον λόγο του. Δεν σε γνωρίζω και δεν μπορώ να το κρίνω.

  Αλλά μπορώ να πω σίγουρα πως μετά τη δήλωση σου, θα ήταν βλάκας, ανόητος, βαλτός ή και προβοκάτορας κάποιος να προσπαθήσει να διαβάλει αυτά που είπες.

  Και ορίστε που πράγματι κάποιος προσπαθεί να διαβάλει!

  Αν ήμουν από εκείνους που διαφωνούν μαζί σας θα ντρέπομουν να έχω συμμάχους ηλίθια πλάσματα όπως τον μαννό που σας κατηγορεί γιά σύμμαχους της ΕΦΕΝ και του ΕΛΑΜ. "Ρε ττούππε", θα του έλε'α, "εδιάβασες την ανάλυση της ομάδας σύνταξης γιά εκείνες τις οργανώσεις; Έχεις νευρώνες και γάγγλια μες το κρανίο σου με τα οποία να μπορείς να διασταυρώσεις μιά-δυό σκέψεις, ή μόνο συνθήματα του κόμματος μπορείς να παπαγαλίσεις;"

  Αυτα θα έλε'α. Παρ' όλον που δεν είμαι σίγουρη αν όλα όσα λέτε έχουν πράγματι βάση στην πολιτική πραγματικότητα, σας μελετώ.

  Ξαναμελέτησα στα αρχεία σας το κείμενο γιά την ΕΦΕΝ και τους άλλους ζαλισμένους που παραπατούν μεταξύ πατριωτισμού και φασισμού. Πρέπει να πω πως το βάθος της σκέψης και ανάλυσης εντυπωσιάζει.

  Δεν έχω φτάσει σε τελεσίδικη απόφαση γιά το αν συμφωνώ μαζί σας γιά τη γένεση του φασισμού, αλλά βλέπω πως ο ανόητος πιό πάνω που σας μπλέκει με την ΕΦΕΝ έχει ανάγκει να μάθει το αλφάβητο της πολιτικής πρώτα, και μετά να μάθει να μελετά - κάμποσο! - πρίν να μιλά. Έ'το:

  Ορθοδοξία, Μοναρχισμός, Βυζαντινισμός, Χειραγώγηση, Λογοκρισία και Αποσιώπηση
  http://web.archive.org/web/20071130023737/http://ellinika-cyprus.indymedia.org/newswire/display/342/index.php


  .

  ReplyDelete
 7. καλή προσπάθεια παιδιά να γεννήσετε οπαδούς αλλά για να το πετύχετε πρέπει να αλλάξετε και τον τρόπο γραψίματος . δεν αρκεί να υπογράφετε με άλλο όνομα .Oκ¨"παλιά αναγνώστης" ;

  ReplyDelete
 8. μεν είσαστε καχύποπτοι με την παλιά αναγνώστη ,γιατί οποιοσδήποτε αναγνώστης μπορεί να φανταστεί ότι κάπου μέσα στο χάος του διαδικτύου υπάρχει το αρχείο του ιντιμιντια μας, του έτους 1996 και ότι μπορεί εύκολα να φτάσει σε αυτό, φτάνει να έχει πρόσβαση στο μαντείο των Δελφών ή κάποιο άλλο ελληνικό μαντείο για να του πει την διεύθυνση. Απλά πράγματα.

  ReplyDelete
 9. Είναι ακριβώς όπως τα λες ανώνυμε. Μόνο που το μαντείο των Δελφών ονομάζεται

  wayback machine.

  Φτάνει να έχει όρεξη, διάθεση και ανδιαφέρον να το ψάξει κάποιος λίγο.

  Ψιλά γράμματα δηλαδή.

  Απον θελει να πάει στον μύλο δέκα μέρες κοσσιηνίζει...

  ReplyDelete
 10. Να δηλώσω κατ’ αρχή τη συμφωνία μου και εις αυτήν την περίπτωσιν με το γενικό πλαίσιο αντίληψη της Sister of Antigonis επί του φαινομένου S&P, a.k.a. Σάιπρους Ιντιμίντια. Παραμένω ωστόσο σκεπτικός τόσο δια το ποίος αναλαμβάνει εδώ την ευθύνη του αρχικού πόστινγκ όσο και δια την σιωπή των πολύπειρων καθοδηγητών της οργανώσεως Εργατική Δημοκρατία. Δεν διαθέτουν εις την προκειμένη την ευχέρεια της υπεράνω σιωπής. Ο κ. Πέτρος Ευδόκας καταφεύγει και εις αναφοράς στον μπολσεβίκο ηγέτη Λέοντα Τρότσκι ίνα εμπεδώσει εις χλωράς και ξεράς ριζοσπαστικάς συνειδήσεις την μεταξύ τους συνάφεια και σύμπλευση – Ραμπότοι, ιντερνασιοναλιστές και νασιοναλιστές όλοι μαζί, σούμπιτοι; "Τρεις πας την μοτόραν" κατά το ρηθέν; Απίθανο, αλλά αυτή τη γέφυρα (αυτή την "συμψυχία" - ουάααου!) πρέπει να τη δούμε να καίγεται κιόλας.

  ReplyDelete
 11. Γράφεις: "αυτή τη γέφυρα (αυτή την "συμψυχία" - ουάααου!) πρέπει να τη δούμε να καίγεται κιόλας."

  Είσαστε μάστροι στο να διασπείρετε διχόνοια, έννεν; Τι γυρεύκετε δαμαί;

  ReplyDelete
 12. η Εργατική Δημοκρατία ετοποθετήθηκεν για την ιδεολογική/πολιτική "σχέση" της με το "ενδομήδια κύπρου" τον Δεκέμβρη του 2009 τότε που οι η δυάδα Π.Ε. και Σ.Α. εμιλούσαν για το "ΟΧΙ" που δήθεν τους ένωνε.

  "....Δυστυχώς παρακολουθώντας κανείς την αρθρογραφία σας είναι φανερό εδώ και καιρό ότι πορεύεστε σε μια διαδρομή που συμβάλλει με εκείνη του εθνικιστικού μετώπου των «απορριπτικών», μάλιστα με εντονότερο ‘πάθος’ κι από εκείνο ακόμα της ΕΔΕΚ, του ΔΗΚΟ και του ΕΥΡΩΚΟ χρησιμοποιώντας φρασεολογία ‘αντιμπεριαλιστική’ και ‘αντι-αυταρχική’ ακόμα και ‘διεθνιστική’.
  Η Εργατική Δημοκρατία ψήφισε ‘όχι’ στο δημοψήφισμα στηριγμένη σε μια ανάλυση ταξική και διεθνιστική που πιστεύουμε ότι τη διαχωρίζει από εκείνη του παπαδαριού αλλά και των δύο πτερύγων της ε/κ άρχουσας τάξης, της ‘απορριπτικής’ και της ‘ενδοτικής’.
  Δυστυχώς φίλοι, εάν ξαναδιαβάσετε την προκήρυξη εκείνη της ΕΔ για το δημοψήφισμα αλλά και τις μέχρι σήμερα θέσεις και αναλύσεις μας θα διαπιστώσετε ότι όχι μόνο δεν βαδίζουμε μαζί αλλά και σε αντίθετες κατευθύνσεις."

  τα σχόλια περιττεύουν

  ReplyDelete
 13. θα ήτο καλό να συγκεντρωθούν και τα μπεστ χιτ της ομάδας ενδομήδιας κύπρου
  όπως
  ο Γρίβας είχε ήθος
  η ΕΟΚΑ Β ήτο η ένοπλη αυτοάμυνας της ενωτικής (μας) παράταξης
  ο Χριστόφιας είναι προδότης του ελληνισμού
  και πολλά άλλα
  και να μεταφραστούν και στα τούρκικα δια τους τουρκοκυπρίους "συντρόφους" του ενδομήδια

  ReplyDelete
 14. My milla melts for you, poullakia mou kommatoskylla.

  ReplyDelete
 15. Υποστηρίζουν μεν την ΕΔΕΚ αλλά όι τζε κομματόσκυλλα.

  ReplyDelete
 16. Μέχρι στιγμής η ΕΔΕΚ δεν εφάνηκε να 'χει συνεργεία από κομματόσκυλα όπως το κυβερνόν κόμμα, που σαν Γκαιμπελίσκοι πράκτορες να μπαίνουν εδώ ή να δρουν μές σε οργανώσεις του αυτόνομου χώρου προσποιούμενοι πως εν αναρχικοί γιά να διασπείρουν χάος, βία, κατηγορίες, ψέμματα και αισχρότητες.

  Απεναντίας, εφάνηκε να χει ευθιξία, πολιτική αξιοπρέπεια και συνέπεια.

  uzalistika

  ReplyDelete
 17. Τα κομματόσκυλα που μπαίνουν στις σελίδες μας βρίζοντας και οι διάφοροι "καλοθελητές" που κόπτονται για τις πολιτικές μας τοποθετήσεις καλό είναι να αναζητήσουν και να απαντήσουν στα ακόλουθα:

  -ποια η άμεση και έμμεση σχέση τους με το κόμμα που κυβερνά; Υπάρχουν άτομα που προσποιούνται τους ανεξάρτητους αλλά έχουν συναντήσεις με τους εκάστοτε Υπουργούς εσωτερικών του κόμματος με ένα μόνο τηλεφώνημα. Οι υπόλοιποι κοινοί θνητοί ανάμεσά μας μπορούν;
  -Πώς εξηγγούν την παταγώδη αποτυχία του κρατικού μηχανισμού σε όλους τους τομείς. Ή μήπως έχασα κανένα επισόδειο δικυβέρνησης και δεν το γνωρίζω; Υπάρχει κάποιος τομέας της καθημερινότητας που κυλάει ομαλά; Ά ξέχασα η Ομοόνοια μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα.
  -Πώς εξηγούν την απίστευτη διαπλοκή ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα, την εκκλησία και το τοπικό και διεθνές Κεφάλαιο; Γνωρίζουν οι αναγνώστες μας ότι το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα που σύσσωμο αρνείται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των οικονομικών του; Από που δηλαδή τα παίρνει;
  -Πώς εξηγούν την απίστευτη διαπλοκή του κυβερνώντος κόμματος με τον ιμπεριαλισμό; Γνωρίζουν τις αισχρές διασυνδέσεις ανάμεσα σε ελεγχόμενα πλήρως από το Κόμμα πολιτικά σύνολα και πρόσωπα και των αιματοβαμμένων ρηματοδοτήσεων από τους φονιάδες των λαών;

  Μη ρίχνετε πέτρες μέσα από τους γυάλινους πύργους σας διότι η αλήθεια θα σας τιμωρήσει ανελέητα.

  Σόλων Αντάρτης
  --------------

  ReplyDelete
 18. Τζε τωρά εξήγα μου ρε Σόλωνα την λογική του να απαντάς σε ανώνυμους που γράφουν δαμαί τζε να τοτς λαλείς εσείς οι Ακελικοί.... που χρηματίζεστε τζιόλας.....

  ReplyDelete
 19. Ευχαριστώ για το πιο πάνω σχόλιο διότι χρήζει πραγματικά τόσο διευκρίνησης όσο και απολογίας εκ μέρους μου το πιο πάνω σχόλιό μου.

  Όχι βέβαια το κομμάτι δια τα κομματόσκυλα και τους διάφορους "ανεξάρτητους" από τον κομματικό μηχανισμό του ΑΚΕΛ αλλά η οποιαδήποτε υπόνοια που μπορεί να φαίνεται οτι αφήνουν τα λόγια μου προς τον κόσμο του ΑΚΕΛ.

  Ο κόσμος του ΑΚΕΛ αποτελείται από ορισμένα από τα γνησιότερα μέρη του λαού μας με γνήσιο προσανατολισμό προς το δίκαιο, τον πατριωτισμό και το σοσιαλισμό.

  Απολογούμαι που η έλλειψη διευκρίνησης εκ μέρους μου των όσων έγραψα αφήνει να πλανηθεί οποιαδήποτε υπόνοια ότι ο κόσμος του ΑΚΕΛ έχει ευθύνη για τις αισχρότητες της ηγεσίας του και των φερέφωνών της.

  Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος έχει ήδη αποστασιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους χειρισμούς της ηγεσίας του.

  Η διευκρίνηση αφορά τη δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ που στις 15/10/2009 απέστειλε επιστολή στα άλλα κόμματα δια της οποίας υποστήριζε ότι: "σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων από τη Γενική Ελέγκτρια συμφωνήθηκε να περιοριστεί μόνο σε ό,τι αφορά την κρατική χορηγία και όχι τις ιδιωτικές εισφορές". Οποίο μέγεθος δημοκρατίας και σοσιαλισμού! Να αρνείται το κόμμα που υποτίθεται πρεσβεύει τα σοσιαλιστικά ιδεώδη τον έλεγχο και τη διαφάνεια για τις ιδιωτικές εισφορές.

  Ξανά απολογίες που με το ανώτερω σχόλιό μου δεν έπραξα το διαχωρισμό ηγεσίας και λαού του ΑΚΕΛ.

  Όσον αφορά το χρηματισμό μην ανησυχείς ανώνυμε αναγνώστη διότι ευτυχώς υπάρχουν και στοιχεία τα οποία σύντομα θα δημοσιευτούν.

  Σόλων Αντάρτης
  --------------

  ReplyDelete
 20. Sister of Antigonis21 April 2010 at 16:28

  Aνώνυμη ή ανώνυμε 18 Απριλίου 9:56 η απάντηση 20 Απριλίου 15:14 σε καλύπτει. Δε σπέρνω διχόνοια ανάμεσα σε συμφωνούντες. Υπάρχει σοβαρή διαφωνία και απόκλιση ανάμεσα στην Ε.Δημοκρατία και το Ινδιμίδεια την οποία ευθαρσώς η Ε.Δημοκρατία άρθρωσε, αλλά ο Πέτρος θέλει να μας πουλά την πολιτική του εγγύτητα μαζί τους για να μπορεί να αναφωνεί 'η κοινότητα ΜΑΣ'. Είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποιεί το Ινδιμίδια Κύπρου εδώ και χρόνια: Χρίζουν συντρόφους τους ή αντιπάλους τους, ανοίγουν συμμαχίες και πολέμους, αλλά ...... οι άλλοι λείπουν! Εν υπάρχουν σύμμαχοι στο πλάι τους, ούτε εχθροί να τους πολεμήσουν (γιατί εν τους παίρνουν στα σοβαρά). Γι' αυτόν εν αντρέπουνται και γι' αυτόν ο κόσμος εν δικός τους.
  Με την ίδια αντροπή, βγήκαν το προηγούμενο φθινόπωρο και δημοσίευσαν πληροφορίες για άτομα που είχαν επαφές μαζί τους χωρίς, φυσικά, να τα ρωτήσουν, κατηγόρησαν ομάδες και άτομα ονομαστικά ότι εξωθούν κόσμο σε βανδαλισμούς και στο κατούρημα στις πόρτες των κατοίκων της Λευκωσίας, φυσικά και χωρίς να τους ρωτήσουν..... Αλλά όλα αυτά καλά, θα μπορούσε να τύχουν σε όλους. Το πρόβλημα εδώ έγγυται στο ότι τα boys έχουν οικειοποιηθεί και το όνομα του διεθνούς Indymedia. Το οποίο λειτουργεί παγκοσμίως με προδιαγραφές.
  Και επειδή κύριοι 'μικρός κύκλος που κινούμαστε γύρω από το Ιντιμίτια' σπεύσατε να πείτε ΄σε προηγούμενο ποστ μου ότι απαντήθηκαν όλα, μπορείτε εδώ και τώρα να μας δώσετε τις απαντήσεις από το χάος του διαδικτύου;
  Πότε απάντησαν οι Πέτρος και Σόλωνας στο
  . γιατί δε λειτουργούν με ανοικτή συνέλευση
  . γιατί γράφουν μόνο οι δύο τους άρθρα σε ένα εργαλείο που εξ' ορισμού είναι ανοικτό και πολυσυλλεκτικό
  . γιατί αναρτούν στο Ιντιμίτια άρθρα που εγκωμιάζουν την ΕΔΕΚ, τον Κολοκασίδη, το πατριωτικό μέτωπο Κυπρίων Φοιτητών
  . γιατί λέγονται Ιντιμίτια αφού ο Πέτρος σε άλλο του σχόλιο εδώ
  http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/04/blog-post_07.html
  δηλώνει ότι συνδέει την πολιτιστική με την εθνική ταυτότητα και ονομάζει τους κατοίκους αυτού του νησιού Έλληνες και Τούρκους της Κύπρου.

  Για μένα που εν είμαι ΑΚΕΛ, που εν θέλω να περάσω τη ζωή μου απελευθερώνοντας πατρίδες για να ανοίξω το δρόμο στους πατριώτες νικητές να γίνουν εκείνοι διεφθαρμένη εξουσία (όπως ιστορικά αποδεικνύεται ότι γίνεται) και που εν θέλω να είμαι Ελληνίδα τι έχεις Πέτρο; Ταυτοτητοκάθαρση;

  ReplyDelete
 21. Επιτέλους μια καθαρή κουβέντα που την αδελφή.

  "εν θέλω να περάσω τη ζωή μου απελευθερώνοντας πατρίδες"

  ακολουθεί και η εκλογίκευση

  "για να ανοίξω το δρόμο στους πατριώτες νικητές να γίνουν εκείνοι διεφθαρμένη εξουσία (όπως ιστορικά αποδεικνύεται ότι γίνεται)"

  Εκαταλάβαμεν.

  Εκαταλάβαν και οι Τουρκοκύπριοι και οι Λακότα και οι Παλαιστίνιοι και οι Ιρακινοί και οι Κουβανοί και οι λαοί της Λατινικής Αμερικής και οι Κούρδοι και όλοι οι λοιποί αγωνιζόμενοι λαοί.

  Σας το λέει η αδελφή της Αντιγόνης:

  "Μην αγωνιστείτε για να μην ανέλθουν οι διεφθαρμένοι στην εξουσία. Είστε ανίκανοι για αυτοκυβέρνηση.

  Τα πράγματα τώρα με τους κατακτητές σας είναι προφανώς πολύ καλύτερα.

  Αγώνας γιοκ."

  Δικαιούσαι να συνεχίσεις να λες και να διαδίδεις ψέματα.

  Και να προσποιείσαι ότι τάχα μου εμείς επιθυμούμε την οποιαδήποτε ταυτοτητοκάθαρση.

  Αλλά είσαι πλέον εκτεθειμένη ανεπανόρθωτα για τις θέσεις σου και τα ψέματά σου τόσο ενώπιον των αναγνωστών μας όσο και ενώπιον όλων των αγωνιστών στον πλανήτη. Ενώπιον όλων εκείνων των συνανθρώπων μας που θυσίασαν τα πάντα για να μπορείς εσύ να κάθεσαι πίσω από την οθόνη σου και να χύνεις βιτριόλι.

  Χαίρομαι που ο αγώνας για την απελευθέρωση δε σε ενδιαφέρει και που μας το είπες ξεκάθαρα.

  Γνωρίζουμε όλοι πλέον με ποια τάξη πραγμάτων τάσσεσαι.

  Σόλων Αντάρτης
  --------------

  ReplyDelete
 22. Σόλων μάι ντίαρ, άσε τα συνομοσιολογικά λογύδρια και τους εθνικούς καημούς κατά μέρος. Απάντησε απλά στο εξής: Έχετε ή δεν έχετε συλληφθεί να ψεύδεστε ασυστόλως προβάλλοντας την Εργατική Δημοκρατία ως όμορη και "σύμψυχη" σας κατάσταση; - (για να μην πω δύναμη)

  Υ.Γ. Να ξεκαθαρίσουμε και αυτό: Όντως το ΑΚΕΛ δεν είναι ίδιο κι όμοιο με την ΕΟΚΑ Β', τον Γεώργιο Γρίβα, την ΕΦΕΝ, το ΕΛΑΜ ή με την αφεντιά σας. Βρίσκεται στα αριστερά όλων σας. Σόου πλιζ ντου φακ οφφ. - Φέρτε ολάν τες πύρρες!

  ReplyDelete
 23. Sister of Antigonis21 April 2010 at 22:41

  Good catch there Solon! Εκατάλαβες με... τι να κάμω, πρέπει να το παραδεχτώ: ΕΙΣΑΙ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ.
  Εξεσκέπασες με, είμαι πλέον ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη ενώπιον των αγωνιστών σας.
  Έφυεν μου και είπα τα κουτσιά καθαρισμένα....
  Άτε, σειρά σου!

  ReplyDelete
 24. Petro & Solonas - what about the turkish cypriot teachers, KTOS activists, who consider and themselves cypriot full stop? Do you consider them cypronationalist and dangerous and "wrong"?

  ReplyDelete
 25. Έχετε όλοι δίκαιο

  η ηγεσία του ΑΚΕΛ είναι πιο αριστερά από όλους.

  Κάψετε τους στις πυρρές τους ΚΑΤΑΡ-αμένους Πέτρο και Σόλωνα.

  Ου θκιάολε έφυεν μου.

  Δεν ήθελα να υπονοήσω ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ και ο πρόεδρος έχουν οποιαδήποτε διασύνδεση με το διεθνές Κεφάλαιο.

  Και τώρα και πάντα Κατάρ Κατάρ Κατάρ

  Ου πάλαι έφυεν μου...

  ReplyDelete
 26. Μεν ακούετε κανενός κοπέλια!

  Για να είσαι "αριστερός" στην Κύπρο πρέπει να στηρίζεις τις Βάσεις, τον Γκόρντον Μπράουν, τον μεταπραξικοπηματία Κληρίδη, τον Αναστασιάδη και να δέχεσαι ΕΝΩΣΗ της Κύπρου με την Τουρκία, χέρι-χέρι με τον εθελοντή βασανιστή της ΤΜΤ Μεχμέτ Αλί Ταλάτ!

  ReplyDelete
 27. Πέτρο και Σόλωνα,
  Θα ήταν νομίζω χρήσιμο και διαφωτηστικό εάν από όλα τα πιο πάνω απαντούσατε στα εξής δύο σημεία (αντιγράφω):
  1. Έχετε ή δεν έχετε συλληφθεί να ψεύδεστε προβάλλοντας την Εργατική Δημοκρατία ως όμορη και "σύμψυχη" σας κατάσταση; και,
  2. What about the Turkish Cypriot teachers, KTOS activists, who consider and themselves cypriot full stop? Do you consider them cypronationalist and dangerous and "wrong"?
  Η απάντηση σας σε αυτά θα ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο.

  Χ.Β.

  ReplyDelete
 28. Εν τόσο δύσκολο σου να απαντήσεις Πέτρο?

  ReplyDelete
 29. Σόλωνα? Ηellόoo... anybody in?

  ReplyDelete
 30. Hello καλόπαιδα

  http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/04/usaid.html

  Μήπως έχετε κάτι να πείτε και για τούτο καλόπαιδα σχολιαστές; Ή μήπως είσατε και σεις ανακατωμενοι στις χρηματοδοτήσεις;
  Α;

  Ή μήπως για τούτον
  http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/04/blog-post_24.html

  Βολεύκει σας να παίζετε πελλόν για τα ουσιαστικά ζητήματα;

  Σάντσο Πάντσα
  -------------

  ReplyDelete
 31. Petros, is this the answer to the question "What about the Turkish Cypriot teachers, KTOS activists, who consider and themselves cypriot full stop? Do you consider them cypronationalist and dangerous and "wrong"?
  - that they have been bribed by the imperialists? Who KTOS? Please no....

  ReplyDelete
 32. I understand the anxiety building among the pseudoleft, pseudoprogressive Hellene-Cypriots who have slept with imperialism and keep poisoning the ground around them.

  I find it very interesting that some of them are implying that we are accusing our Turkish-Cypriot comrades friends and lovers.

  It is exactly this kind of tactics that imperialism and it's allies follow.

  It is exactly the same thing happening here.

  People who have slept with imperialism taking it's bloodshed money are now throwing their venom at us.

  To all of you cowardly masked anonymous persons among the Hellenic-Cypriot community who have consciously allied yourselves with USAID/CIA I say enough.

  You will be unvailed.

  Solon Antartis
  --------------

  ReplyDelete
 33. "What about the Turkish Cypriot teachers, KTOS activists, who consider and themselves cypriot full stop? Do you consider them cypronationalist and dangerous and "wrong"?

  ....and I got no penny from your δεύτερη πατρίδα petros

  ReplyDelete