Monday 20 June 2022

Σε Πειθαρχική Διότι Δεν Συνεμορφώθην Προς Τας Υποδείξεις

 Με την παρούσα επιθυμώ να ενημερώσω κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι παραπέμπομαι σε πειθαρχική διαδικασία στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία με τις κατηγορίες της «μη συμμόρφωσης εκτέλεσης των διδομένων εντολών και εκδιδομένων οδηγιών» και  «ενέργειας ή συμπεριφοράς που ισοδυναμούν με παράβασης οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις εκπαιδευτικού λειτουργού». Τις κατηγορίες υπογράφει ο Υπουργός της φωτογραφίας.

 


Οι κατηγορίες αφορούν την εμφάνιση στην εργασία μου στις 8 Φεβρουαρίου 2021 χωρίς την διεκπεραίωση και προσκόμιση ρινοφαρυγγικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Μέσω οδηγιών του Υπουργού Παιδείας αποκλείστηκα από την εργασία μου μέχρι την 15 Φεβρουαρίου μέρα κατά την οποία επέστρεψα στην εργασία μου υπό καθεστώς διαμαρτυρίας και αφού πραγματοποίησα την εξέταση.


Θεωρώντας ότι τόσο το διάταγμα όσο και η εγκύκλιος ήταν αντεπιστημονικά και παράνομα, και ότι παραβίαζαν θεμελιώδη ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, αντέδρασα σε αυτά, χρησιμοποιώντας όλα τα έννομα μέσα που είχα στην διάθεσή μου. Απορρίπτω λοιπόν και τις δύο κατηγορίες. Η ευθύνη αποκλεισμού από την εργασία μου βαραίνει το Υπουργείο.


Το Υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε να απαντήσει σε νομική μου επιστολή η οποία είχε σταλθεί πριν από την 8η Φεβρουαρίου και η οποία έθετε ερωτήματα για την συνταγματικότητα και ασφάλεια της εξέτασης, για την διαχείριση του γενετικού μου υλικού και για την επιστημονική επάρκεια των διενεργούντων την εξέταση. Η επιστολή παραλήφθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και δεν απαντήθηκε ποτέ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο είδος εξέτασης έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού και αντικατασταθεί με άλλην, λιγότερο παρεμβατική, μετά και από λαϊκή κατακραυγή.


Το Υπουργείο αρνήθηκε επίσης να αναγνωρίσει την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη και ιατρικά επικυρωμένη ανοσία μου, με ανάλυση προ της 8ης Φεβρουαρίου καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό ανοσίας το οποίο και προσκόμισα στην εργασία μου. Το Υπουργείο Παιδείας μάλιστα δήλωσε αναρμόδιο να απαντήσει επί του θέματος και με παρέπεμψε στο Υπουργείο Υγείας. Παρά την παραδοχή αναρμοδιότητάς του εκκίνησε διαδικασία πειθαρχικής μου δίωξης. Ως νομοταγής πολίτης προσέφυγα στην Δικαιοσύνη - διεκδικώντας τα δικαιώματά μου - ενάγοντας την Κυπριακή Δημοκρατία και τους αρμόδιους Υπουργούς, για παράνομες και μη αναλογικές πράξεις εις βάρος μου οι οποίες – ανάμεσα και σε άλλα - με απέκλεισαν από την εργασία μου. Οι δίκες στις οποίες μετέχω ως ενάγοντας συνεχίζονται. Σε μία δε εξ αυτών  έχει αναγνωριστεί η εκ πρώτης όψεως ύπαρξη υπόθεσης για τα όσα αναφέρω, με την αναγνώριση της πιθανότητας δικαστικής δικαίωσης. Έχω δε δημόσια δεσμευτεί ότι σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης δεν επιθυμώ να λάβω προσωπικά κανένα ποσό από την όποια αποζημίωση. Εάν προκύψει αποζημίωση, θα την μοιράσω σε τρεις οργανώσεις/συνδέσμους σχετιζόμενες/ους με την εκπαίδευση και την κοινωνική αλληλεγγύη.


Θεωρώ την παραπομπή μου στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία ως ένδειξη εκδικητικής μικρότητας εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργού που υπογράφει τις κατηγορίες, αλλά και ασέβειας προς την Δικαιοσύνη και παρέμβασης στο έργο της εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας του κράτους, ως συμβούλου του Υπουργού. Η Νομική Υπηρεσία γνωρίζει ως αντίδικός μου την πορεία των δικών και παρά τούτο ενθαρρύνει την πειθαρχική μου δίωξη χωρίς να αναμένει το αποτέλεσμά τους. Οι πράξεις των αρχών συνιστούν κατά την άποψή μου κατάχρηση εξουσίας, παρενόχληση και προσπάθεια εκφοβισμού μου, επηρεάζοντας τόσο την εργασιακή μου πραγματικότητα όσο και την ιδιωτική μου ζωή.


Δεδομένου δε του τερματισμού πειθαρχικής δίωξης Συναδέλφου για ίδιες ή/και παρόμοιες πράξεις, με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αναμένω την άμεση παρέμβαση ή/και αντίδραση της ΠΟΕΔ για τον τερματισμό όλων των πειθαρχικών διώξεων όλων των Συναδέλφων για τα ίδια θέματα.

 

Σόλων Αντάρτης ~ solon_antartis@yahoo.com

~~~~~~~~~~~~


 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment