Sunday 21 November 2021

■ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ από την ΕΠΙΤΡΟΠΟ

 
Με χθεσινή της γραπτή δημοσία τοποθέτηση η Αρμόδιος Επίτροπος διέταξε όπως συμπεριληφθούν και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στους καταλόγους των παραγωγών τοξικών αποβλήτων. "Τα προϊόντα των ΜΜΕ είναι εξαιρετικά επικίνδυνα," δήλωσε, "και πολύ πιο τοξικά από αυτά που παράγουν τα ξυλουργεία ή τα μηχανουργεία".

"Ο μέσος πολίτης δεν διαθέτει πλέον την ευκρίνεια για να αντιληφθεί την διαφορά μεταξύ της είδησης και του ψέμματος, ή την διαφορά μεταξύ αρθρογραφίας και προπαγάνδας ή διαφήμισης. Υποβάλλεται σε καθημερινό βομβαρδισμό από ηλεκτρονικά και έντυπα μηνύματα από τα ΜΜΕ και Τύπο, που δηλητηριάζουν την καθημερινότητα του και καταστρέφουν τις προσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις. Τα επικοινωνιακά απόβλητα από τα ΜΜΕ/Τύπο εξωθούν τους πολίτες σε συγκεκριμένες συμπεριφορές στον χώρο εργασίας, στην αγορά, στο σπίτι, στο σχολείο• επιβάλλουν κοινωνικές συμπεριφορές που στοχεύουν απλά και μόνο στην επισυσσώρευση κέρδους και δύναμης για τους κρατούντες: ενώ οι πολίτες απογυμνώνονται και από τις τελευταίες ελευθερίες και δικαιώματα που τους απέμειναν, οι εξουσίες συσσωρεύουν κέρδος και δύναμη σε θεόρατα ύψη που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ προηγουμένως στην ιστορία της ανθρωπότητας."

"Αυτή η καταρράκωση της ανθρώπινης ύπαρξης", δήλωσε η Επίτροπος, "ουδέποτε θα μπορούσε να είχε επιβληθεί διά της βίας από το Κράτος ή τις κερδοσκοπικές Εταιρείες. ΜΟΝΟ με την τοξική επίδραση των ΜΜΕ και του Τύπου ήταν εφικτό: η συστηματική διάδοση τοξικής πληροφόρησης και διαστρεβλωμένων δεδομένων, η έλλειψη διαφάνειας και ενημέρωσης μαζί με συστηματική φίμωση όλων των αντιφρονούντων, η συστηματική καλλιέργεια τρόμου και διχόνοιας, η διασπορά προπαγάνδας και η ρητορική μίσους, όλα αυτά τα τοξικά προϊόντα των ΜΜΕ και Τύπου αποτελούν πλέον και το κύριο προϊόν της βιομηχανίας. Σπανίως παράγουν οτιδήποτε άλλο που να είναι κοινωνικά ωφέλιμο, ή που να λειτουργεί ως αντίβαρο στην καταστροφική τους επίδραση."

"Τα τοξικά απόβλητα της βιομηχανίας ΜΜΕ/Τύπου" είπε η Αρμόδιος Επίτροπος, "δεν είναι πλέον κάποιο δευτερεύον ή τυχαίο παρα-προϊόν, αλλά αποτελούν το κύριο προϊόν των ΜΜΕ και Τύπου. Στις προηγούμενες δύο ή και τρεις δεκαετίες, μέχρι και την αρχή του έτους 2020 τα τοξικά απόβλητα από τα ΜΜΕ/Τύπο ήταν σε διαρκή αύξηση - σε τόσο μεγάλο βαθμό που πολλοί πολίτες είχαν εμπλακεί στην δημιουργία και λειτουργία Εναλλακτικών Μέσων Ενημέρωσης ώστε αυτά να λειτουργούν ως αντίβαρο, διασφαλίζοντας κάποια διαφάνεια και προωθώντας την κριτική σκέψη. Με την έλευση όμως του 2020 η τοξικότητα από τα ΜΜΕ/Τύπο έφτασε στο αποκορύφωμα και επέφερε ολική δηλητηρίαση, κατάληψη και κατάλυση της ανθρώπινης κοινωνίας."

"Οι νέες εξελίξεις", δήλωσε η Επίτροπος, "επέβαλαν την ανάγκη στους πολίτες να δημιουργήσουν ακόμη επιπρόσθετα Ανεξάρτητα, Εναλλακτικά, και Αυτόνομα Μέσα Ενημέρωσης, όχι μόνο για να υπάρχει κάποιο αντίβαρο, αλλά ξεκάθαρα πλέον γιατί υπάρχει ανάγκη επιβίωσης: της κοινωνίας και του ανθρώπινου είδους.

"Με το σημερινό Διάταγμα του Γραφείου μου λοιπόν", δήλωσε η Επίτροπος, "η νομική ερμηνεία του χθεσινού Διατάγματος άλλης Αρχής που αφορά το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων για καταγραφή των βιομηχανικών μονάδων (εργοστασίων, εργαστηρίων, γραφείων κοκ.) που παράγουν τοξικά απόβλητα, θα συμπεριλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ και Τύπο που συνδέονται με Κρατικές και Κεφαλαιϊκές δυνάμεις. Επιπλέον, θα εξαιρούνται δια νόμου όλα τα Ανεξάρτητα, Εναλλακτικά, ή Αυτόνομα Μέσα Ενημέρωσης που δεν συνδέονται με τις δυνάμεις Κεφαλαίου ή Κράτους.

Για σκοπούς νομικής διευκρίνησης τα Ανεξάρτητα, Εναλλακτικά, ή Αυτόνομα Μέσα Ενημέρωσης (ΑΕΑΜ) που εξαιρούνται και ΔΕΝ θα θεωρούνται ως παραγωγοί τοξικών αποβλήτων συμπεριλαμβάνουν:

α. Ανεξάρτητα, Εναλλακτικά, ή Αυτόνομα Μέσα Ενημέρωσης που λειτουργούνται από εθελοντές σε μή-κερδοσκοπική βάση,
β. Ανεξάρτητα, Εναλλακτικά, ή Αυτόνομα Μέσα Ενημέρωσης που λειτουργούνται ως συνεταιρισμοί παραγωγών, μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που ανήκουν συλλογικά στους εργαζόμενους, μη-κερδοσκοπικοί σύλλογοι (κολλεκτίβες) και κοινόβια,
γ. Ακόμη και Ανεξάρτητα, Εναλλακτικά, ή Αυτόνομα Μέσα Ενημέρωσης που μπορεί να είναι κερδοσκοπικά, αλλά που χαρακτηρίζονται από όλες τις εξής παραμέτρους:
ο- όλα τα εργαζόμενα μέλη αμοίβονται ανάλογα με την εργασία που συμβάλλουν,
ο- όλα τα διοικητικά ή διαχειριστικά στελέχη αμοίβονται το ίδιο όπως ο μέσος εργαζόμενος της οργώνωσης,
ο- όλοι οι επενδυτές, χορηγοί, ή μέτοχοι αμοίβονται το ίδιο όπως και οι εργαζόμενοι,
ο- όλα τα κέρδη (μετά από την αφαίρεση όλων των δαπανών και εξόδων από τα συνολικά έσοδα), διαμοιράζονται εξίσου σε όλους τους συντελεστές (εργαζόμενους, στελέχη, επενδυτές /μέτοχους)."

"Κλείνοντας", δήλωσε η Αρμόδιος Επίτροπος, "αν και το δικό μου Διάταγμα ακολουθεί το σχήμα που κατάντησε να θεωρείται πλέον ως κοινωνική ομαλότητα, θα ήθελα να καταχωρηθεί η διαμαρτυρία μου για αυτή την εξέλιξη. Σε καμία Δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να γίνει ανεκτό το να κυβερνώμαστε με Διατάγματα, παρακάμπτοντας την Νομοθετική Εξουσία και ακυρώνοντας την Πολιτειακή αυτή αντίληψη που ίσχησε για δυόμιση χιλιάδες χρόνια στον τόπο μας περί του τι έστιν έγκυρη Νομοθεσία και Δημοκρατική διαδικασία θέσπισης νόμων. Το Νομοθετικό σώμα δεν μπορεί να παρακάμπτεται διαρκώς με Διατάγματα από Υπουργούς, Επιτρόπους, και άλλες παρα-εξουσίες, και αυτό δεν πρέπει να γίνει ανεκτό από τους πολίτες."   

■ Εισάγεται στην Κύπρο το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
https://cyprustimes.com/koinonia/eisagetai-ilektroniko-mitroo-apovliton

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος το ΗΜΑ αποτελεί την online διαδικτυακή πλατφόρμα για την καταχώρηση στοιχείων και την τήρηση δεδομένων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στόχο την ιχνηλασιμότητα στη διαχείριση αποβλήτων.

Σύμφωνα με σχετικό διάταγμα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι παραγωγός ή/και κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται όπως:
(α)       εγγραφεί στο ΗΜΑ μέχρι τις 31/12/2021,
(β)       υποβάλλει στοιχεία για την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους και θα αφορούν το προηγούμενο έτος. Η πρώτη υποβολή στοιχείων πρέπει να γίνει μέχρι τις 31/3/2022 και θα αφορά την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων για το έτος 2021.

Επιπρόσθετα θα πρέπει κατά την εγγραφή τους στο ΗΜΑ να υποβάλουν την συμφωνία που οφείλουν να διατηρούν με βάση το Άρθρο 15(7) με αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Ο όρος παραγωγός ή/και κάτοχος επικίνδυνων αποβλήτων αφορά επαγγελματικά υποστατικά και βιομηχανίες που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα μέσα από τις δραστηριότητες τους (π.χ. μηχανικοί αυτοκινήτων, τυπογραφεία, στεγνοκαθαριστήρια, ξυλουργεία, φαρμακεία, ιατροί, οδοντίατροι, νοσοκομεία/κλινικές κλπ).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος και στην ιστοσελίδα του ΗΜΑ (http://ewr.moa.gov.cy) υπάρχει υποστηρικτικό υλικό για εύκολη καθοδήγηση στην εγγραφή και καταχώρηση της ετήσιας έκθεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΗΜΑ το κοινό καλείται να επικοινωνεί με το  Γραφείο Εξυπηρέτησης:
Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες: 9:30 π.μ – 12:30 μ.μ., στο τηλέφωνο: 22408934, ή
με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dwr@environment.moa.gov.cy


Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net 

🟣 Ενδο~Μήδεια: επικίνδυνες εκδόσεις
http://endomedia.cyprus-org.net

🟣 «Τα μέσα ενημέρωσης είναι η πιο ισχυρή οντότητα στη γη. Κατέχουν τη δύναμη να κάνουν τους αθώους ένοχους και να κάνουν τους ένοχους αθώους• αυτό είναι δύναμη. Γιατί ελέγχουν...» - Malcolm X
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDhIM4YjRSnXcDgsd1k8ZJ6OcA0ZEM1l-aRm-VX35AVgXcKEvmTVR-8fapJUq7_-loYr10G0Ob9Ihoa5aT1FE31ly1KwAHgerqqtCFa_MbffrfLr99nlXJ-AfhNGzfiBpE11iSVaEO4HSk/s858/Malcolm-X.media.quote.3.png

🟣 Μέτρα Διάσωσης και Απεγκλωβισμού από το Μνημόνιο
Μικρό Εγχειρίδιο Πρακτικών Μέτρων
https://web.archive.org/web/20170610174205/cyprus.indymedia.org/node/4786
[το άρθρο ήταν προηγουμένως εδώ:
http://cyprus.indymedia.org/node/4786]

🟣 Και Πάλιν η Τρισκατάρατη Οικονομία
ο- Επιτέλους! Ένα άρθρο για την Οικονομία Χωρίς Αριθμούς
ο- Υπάρχουν Λύσεις ακόμα και Χωρίς την Ανατροπή του Κεφαλαίου. Είναι Όμως Επιθυμητές;
https://web.archive.org/web/20150914185153/cyprus.indymedia.org/node/1455
[το άρθρο ήταν προηγουμένως εδώ:
http://cyprus.indymedia.org/node/1455]

🟣 Χίλια ΝΑΙ στη Φορολόγηση του Πλούτου
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html

🟣 Απεγκλωβισμός της Οικονομίας
https://web.archive.org/web/20150921171839/http://cyprus.indymedia.org/node/4726#apenglovismos-oikonomias
[το άρθρο ήταν προηγουμένως εδώ:
http://cyprus.indymedia.org/node/4726#apenglovismos-oikonomias]

🟣 Η Αντίσταση στο Μνημόνιο ~ Έξω η Τρόϊκα!
Τα κύρια σημεία:
ο- Λύσεις υπάρχουν: εφικτές, εφαρμόσιμες και βασισμένες στις ανάγκες του λαού
ο- Γιατί Αντίσταση; Η σχέση του Μνημονίου με την ρατσιστική Διζωνική
ο- Αντίσταση... με ποιές μεθόδους;
ο- Η πηγή των προβλημάτων: ποιά, ακριβώς, είναι η φύση της κρίσης;
https://web.archive.org/web/20150908085514/http://cyprus.indymedia.org/node/4789
[το άρθρο ήταν προηγουμένως εδώ:
http://cyprus.indymedia.org/node/4789]

🟣 Τι Έπρεπε να είχαν Κάμει
https://web.archive.org/web/20150914180436/http://cyprus.indymedia.org/node/4696#EprepeNaEixanKamei
[το άρθρο ήταν προηγουμένως εδώ:
http://cyprus.indymedia.org/node/4696#EprepeNaEixanKamei]


 
* * * 

No comments:

Post a Comment