Sunday 3 April 2016

Πως θα κάμετε την αίτηση σας για Ιατρική Κάνναβη


 
Πληροφορίες που μπορείτε να αξιοποιήσετε έμπρακτα με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις

Περιεχόμενα:

ο- Το νομικό και ιατρικό πλαίσιο
ο- Τι ακριβώς συστήνουμε να περιέχει η αίτηση
ο- Γραφειοκρατία
ο- Αν δεν εγκριθεί η αίτηση
o- Τα επόμενα βήματα


Πολλοί αγώνες μας έφεραν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Στην συλλογική μας πορεία ως Κίνημα έχουμε υποστεί θανάτους προσφιλών ατόμων, συλλήψεις, φυλακίσεις, εξορίες, εκβιασμούς, βασανισμούς, πυροβολισμούς και καταδιώξεις, επιδρομές, δημόσια δαιμονοποίηση και εξευτελισμούς, κατασχέσεις, εξαπατήσεις, κρατική και παρακρατική τρομοκρατία παντός είδους... αλλά ο αγών συνεχίζεται.

Μία από τις πιο πρόσφατες μας νίκες είναι το ότι καταφέραμε να διανοίξουμε μια δίοδο για την Ιατρική Κάνναβη, ένα νέο ορίζοντα για τους ασθενείς: έχουμε διασφαλίσει νομικά το δικαίωμα να υποβάλλουμε αιτήσεις στον Υπουργό Υγείας για Ιατρική Κάνναβη. Και έχουμε φροντίσει ώστε ο Υπουργός να εγκρίνει τις αιτήσεις:
ο- κυρίως ορμώμενος από τα ανθρωπιστικά του αισθήματα,
αλλά και διότι,
ο- τον έχουμε δεσμεύσει με νομικά-δικαστικά μέτρα που τον αναγκάζουν να πράττει με βάση το νομικό κεκτημένο στους κλάδους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των ασθενών, και συνταγματικού δικαίου.

Αυτή η νίκη δεν θα ήταν σήμερα μέρος του κεκτημένου αν δεν ήταν για τον νεαρό αθλητή Γιώργο Μ. που - με την βοήθεια του πατέρα του Ιάσονα Μ. - πάλεψε ταυτόχρονα με καρκίνο στον εγκέφαλο ΚΑΙ για το δικαίωμα του στην Ιατρική Κάνναβη. Ο Γιώργος το πάλεψε μέχρι θανάτου - και φεύγοντας από τη ζωή μας άφησε μια νίκη για όλους τους ασθενείς. Οφείλουμε τα μέγιστα στην παρακαταθήκη κεκτημένων που μας άφησε ο Γιώργος.

Για μερικές από τις λεπτομέρειες του πως φτάσαμε ως εδώ, δείτε τα εξής άρθρα:
Κύπρος: Οι Δίκες για την Ιατρική Κάνναβη

Τρεις νίκες για την Ιατρική Κάνναβη


Το νομικό και ιατρικό πλαίσιο

Υπενθυμίζουμε τα εξής:


ο- Μόνο ο Υπουργός Υγείας κατέχει τη νομική εξουσία να εγκρίνει την χρήση Κάνναβης για Ιατρικούς σκοπούς. Εκτός από θεραπεία, αυτό συμπεριλαμβάνει και δραστηριότητες όπως έρευνα, καλλιέργεια, επεξεργασία της Κάνναβης, παραγωγή σκευασμάτων, κλπ. Όλα αυτά με βάση τους Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 έως 2000:

Όλες οι αιτήσεις ανεξαιρέτως πρέπει να γίνονται προς τον Υπουργό Υγείας. Η αίτηση γίνεται προς τον φορέα του αξιώματος, και όχι προς το άτομο: οι αιτήσεις ΔΕΝ πρέπει να είναι ονομαστικές προς τον συγκεκριμένο Υπουργό κο Τάδε, αλλά απλώς προς τον Υπουργό Υγείας.


ο- Είναι απόλυτα ΝΟΜΙΜΟ για τους γιατρούς να γράφουν συνταγές για Κάνναβη. Αυτό το έχει επιβεβαιώσει δημοσίως η αντιπρόσωπος του Γραφείου Γενικού Εισαγγελέως κα Θεανώ Μαυρομουστάκη ομιλώντας σε δύο εκδηλώσεις του Κινήματος. Έχουν ήδη υπογραφεί συνταγές από Κύπριους γιατρούς σε διάφορες αιτήσεις για Ιατρική Κάνναβη και εγκριθεί από τον Υπουργό. Δυστυχώς η τεράστια πλειονότητα των γιατρών είτε ζουν υπό καθεστώς τρόμου και φοβούνται να σκεφτούν, καν, την πιθανότητα συνταγογράφησης για Κάνναβη, είτε λόγω παραπληροφόρησης δεν γνωρίζουν ότι κατέχουν αυτό το δικαίωμα. Επιπλέον, ΟΥΔΕΙΣ δικαιούται να τους κατακρίνει αν ασκήσουν αυτό το δικαίωμα, και δεν λογοδοτούν σε κανένα. Χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι κάθε μέρα χορηγούν και γράφουν συνταγές για θανατηφόρες ουσίες, αλλά φοβούνται να γράψουν συνταγή για μια αβλαβή ουσία όπως η Κάνναβις: με άλλα λόγια, οι γιατροί χρειάζονται ενημέρωση και υποστήριξη από τους ασθενείς και από την ευρύτερη μας κοινότητα για να προχωρήσουν με τη συνταγογράφηση.

ο- Ο Υπουργός δεν υποχρεούται από κανένα νόμο να λογοδοτήσει ούτε στο Υπουργικό Συμβούλιο ούτε στον Πρόεδρο για τις εγκρίσεις που παρέχει στις αιτήσεις μας για Ιατρική Κάνναβη. Δηλαδή ο νόμος του δίνει απόλυτη εξουσία να εγκρίνει την άδεια για οποιοδήποτε λόγο κρίνει ο ίδιος, χωρίς να υπάρχει πουθενά στις νομοθεσίες οποιαδήποτε προϋπόθεση ή όρος που πρέπει να πληροί ο ασθενής, οι ιατρικές του ανάγκες, ή το σχήμα και περιεχόμενο της αίτησης μας. Αλλά είναι ορθό να παρέχουμε στον Υπουργό πληροφορίες, συνταγές, καθώς και νομικά και επιστημονικά επιχειρήματα που να κατοχυρώνουν και τον ασθενή ΚΑΙ τον Υπουργό, ώστε να διευκολύνεται η έγκριση.

ο- Ο Υπουργός δεν υποχρεούται από κανένα νόμο να εγκρίνει τις αιτήσεις μας. Υπόκειται όμως σε δεσμεύσεις που αφορούν ένα τεράστιο σώμα νομικών κεκτημένων στους κλάδους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των ασθενών, και συνταγματικού δικαίου, έτσι ώστε, αν χρειαστεί να ξαναπάμε στο δικαστήριο για τυχόν άρνηση σε αίτηση, ο Υπουργός (δηλ. η Δημοκρατία, που θα είναι η εναγόμενη στην προκείμενη περίπτωση) θα χρειαστεί να παράσχει τους νομικούς ή επιστημονικούς λόγους για τους οποίους αρνείται. Δεδομένου ότι κανένα τέτοιο επιχείρημα δεν ευσταθεί πλέον, τότε με δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Κύπρο, είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), η Δημοκρατία θα αναγκαστεί και πάλιν να εγκρίνει την αίτηση.

Κύριο σημείο είναι το ότι έχουν ήδη εγκριθεί αιτήσεις για Ιατρική Κάνναβη. Όχι μόνο για Κύπριους αλλά και για ξένους επισκέπτες στην Κύπρο από το εξωτερικό. Το άρθρο του Συντάγματος που διασφαλίζει την ισότητα, διασφαλίζει ότι εφ' όσον έχει εγκριθεί Ιατρική Κάνναβις για τον ασθενή Α, τότε δικαιούται να λάβει Ιατρική Κάνναβη και ο ασθενής Β - ο νόμος είναι απόλυτος σε αυτό:
"ΑΡΘΡΟΝ 28
1. Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως.
2. Έκαστος απολαύει πάντων των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προβλεπομένων υπό του Συντάγματος άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως αμέσου ή εμμέσου εις βάρος οιουδήποτε ατόμου ένεκα της κοινότητος, της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, της γλώσσης, του φύλου, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της γεννήσεως, του πλούτου, της κοινωνικής τάξεως αυτού ή ένεκα οιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός εάν διά ρητής διατάξεως του Συντάγματος ορίζηται το αντίθετον".
Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας

ο- Δεν υπάρχει νόμος που να αναγκάζει τον αιτητή να δεχτεί να λάβει ανεπιθύμητα, επικίνδυνα ή δηλητηριώδη φάρμακα πριν να ζητήσει να λάβει Κάνναβη για την θεραπεία του. Είναι νομικό δικαίωμα του ασθενούς να αρνηθεί να λάβει οποιαδήποτε θεραπεία δεν την θέλει, και έχει δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή για την θεραπεία του. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών (2002) η οποία και αποτελεί μέρος του Κοινοτικού Κεκτημένου και των Εθνικών Δικαίων, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει αυτά τα Δικαιώματα χωρίς καμία παρέκκλιση.

Σε αυτήν καθορίζονται ξεκάθαρα και χωρίς καμία δυνατότητα παρερμηνείας ή παρανόησης τα εξής:
«4 Το Δικαίωμα στη Συναίνεση
Το κάθε άτομο έχει το Δικαίωμα Πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που θα του/της επιτρέψουν να πάρει ενεργό μέρος στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία του/της. Αυτή η πληροφόρηση είναι προαπαιτούμενο για κάθε διαδικασία και θεραπεία και συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα.
.../...
Ο ασθενής έχει δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε θεραπεία ή ιατρική παρέμβαση και το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη για αυτό κατά τη διάρκεια της θεραπείας, διακόπτωνας την.»

«5. Το Δικαίωμα στην Ελεύθερη Επιλογή
Το κάθε άτομο έχει το Δικαίωμα να Επιλέγει Ελεύθερα ανάμεσα σε διαφορετικές θεραπευτικές διαδικασίες και παροχείς των στη βάση επαρκούς πληροφόρησης.»:
Η Ευρωπαϊκή χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών στην Αγγλική


Τι ακριβώς συστήνουμε να περιέχει η αίτηση

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας κανονισμός ή νόμος που να έχει θεσμοθετήσει το πως ακριβώς γίνονται οι αιτήσεις. Οι συστάσεις μας εδώ βασίζονται στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι έχει κερδηθεί και χαθεί, το αποτέλεσμα πολλών αγώνων με την γραφειοκρατία εντός και εκτός δικαστηρίων. Είναι η συνισταμένη όλων των πράξεων που έχουν γίνει μέχρι τώρα.

Όπως είναι τα πράγματα σήμερα, η αίτηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής:
ο- τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς,
ο- συνταγή από γιατρό,
ο- επιστολή αίτησης από τον ασθενή που να αιτείται άδεια για Ιατρική χρήση της Κάνναβης.

Αυτά κατά το ελάχιστον. Η αίτηση γίνεται ακόμα πιο δυνατή αν συνοδεύεται από:
ο- νομική επιστολή από δικηγόρο,
ο- επιστολή αίτησης ή γνωμάτευση από γιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας (βιολόγο, νοσηλευτή, κλινικό ψυχολόγο, κοκ).

Οι λεπτομέρειες:

Ο ιατρικός φάκελος θα πρέπει να είναι αρκετά κατατοπιστικός και να περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αντιληφθεί κάποιος το περιστατικό (ιστορικό, διάγνωση, ευρήματα, αναλύσεις, βιοψίες, εκθέσεις, πορεία της ασθένειας, μέχρι τούδε θεραπείες). Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτά μες την αίτηση διότι αν καταλήξει η υπόθεση στο Δικαστήριο για να δικαστεί το θέμα επί της ουσίας, όλο αυτό το υλικό συγκαταλέγεται μες τα έγγραφα της δίκης, στοιχειοθετώντας εξ' αρχής την ουσία της υπόθεσης.

Η συνταγή είναι καλύτερα να προέρχεται είτε από τον θεράποντα ιατρό (δηλ. που είναι ο κύρια υπεύθυνος για την νοσηλεία) ή από ειδικό που αφορά την συγκεκριμένη ασθένεια. Στο κλίμα άγνοιας και τρομοκρατίας που ζούμε όμως όπου σπανίζουν οι γιατροί με γνώση και αυτόνομη σκέψη, όποιος γιατρός και αν υπογράψει την συνταγή, αυτή κατέχει  νομική ισχύ και ισχυροποιεί την αίτηση.

Η επιστολή αίτησης από τον ασθενή (ή από το άτομο που έχει την φροντίδα του, ή είναι ο κηδεμόνας, ή κατέχει ιατρικό πληρεξούσιο για τον ασθενή) είναι καλό να είναι σύντομη. Μπορεί να αναφέρει μερικά από τα βιώματα ή εμπειρίες του με την ασθένεια (πχ. "δεν μπορώ πλέον να περπατήσω", ή "έχω επιληπτικές κρίσεις κάθε μέρα", ή "ο πόνος είναι φρικτός και τα αναλγητικά δεν έχουν πια καμία δράση"). Επίσης, είναι χρήσιμο να αναφερθεί στα νομικά του δικαιώματα. Για παράδειγμα μπορεί να γράψει:
"Απευθύνομαι σε σας κε Υπουργέ με βάση τα δικαιώματα μου που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή χάρτα των Δικαιωμάτων των Ασθενών, τον Περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμο, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το γεγονός ότι έχουν ήδη εγκριθεί άλλες αιτήσεις ασθενών για Ιατρική Κάνναβη."

Η νομική επιστολή από δικηγόρο όταν είναι γραμμένη ορθά, μεγιστοποιεί την έκβαση της αίτησης αν χρειαστεί αργότερα να κάμετε προσφυγή σε δικαστήριο. Είναι ένα πολύ "δυνατό χαρτί" γιατί εφιστά την προσοχή του Υπουργού στον νόμο, στα δικαιώματα των ασθενών, στα Συνταγματικά δικαιώματα, στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο, και στις διεθνείς συμβάσεις, πράματα που τον δεσμεύουν αν μη τι άλλο να δώσει απάντηση στην αίτηση εντός 30 ημερών.

Η γνωμάτευση από κάποιο επαγγελματία υγείας (γιατρό, βιολόγο, νοσηλευτή, κλινικό ψυχολόγο), είναι χρήσιμο να συμπεριλαμβάνει αναφορές σε επιστημονικές μελέτες που επιβεβαιώνουν την χρησιμότητα της Κάνναβης στη θεραπεία της συγκεκριμένης πάθησης, ή και αν υπάρχει λόγος, τις τυχόν βλαβερές επιπτώσεις της χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας ή άλλης θεραπείας που ζητά η ασθενής να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει με την Κάνναβη. Μπορεί επίσης να αναφερθεί σε ειδικές ανάγκες της ασθενούς (πχ. "η απώλεια βάρους δεν έγινε κατορθωτό να αναχαιτιστεί με οποιαδήποτε άλλα μέσα μέχρι στιγμής, σε σημείο που απειλείται η ζωή της"), ή στην πορεία της θεραπείας (πχ. "τα αναλγητικά που έχει λάβει μέχρι τώρα είναι όλα εξαρτησιογόνα ενώ υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση της δράσης τους κατά τη διάρκεια της ελάττωσης των δόσεων και απεξάρτησης της ασθενούς με μη-εξαρτησιογόνες ουσίες όπως είναι η Κάνναβις", ή "η μακροχρόνια πορεία θεραπείας για το Μετα-Τραυματικό Σύνδρομο που ταλαιπωρεί τον συγκεκριμένο ασθενή θα απαιτήσει καθημερινή λήψη της Κάνναβης σε εισπνεόμενη μορφή για καταπολέμηση του άγχους και των ψυχαναγκασμών, αλλά και εβδομαδιαίες ή μηνιαίες χορηγήσεις μεγαλύτερων δόσεων σε εδώδιμη μορφή {φαγώσιμο ή πόσιμο σκεύασμα} για συνεδρίες αυτογνωσίας στην ψυχοθεραπεία").


Γραφειοκρατία

Ουδείς άλλος κλάδος του Υπουργείου Υγείας έχει αρμοδιότητα για την έγκριση της αίτησης για την Ιατρική Κάνναβη. Μόνον ο Υπουργός. Μην σπαταλήσετε πολύτιμο χρόνο με αιτήσεις ούτε στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, ούτε στο Συμβούλιο Φαρμάκων. Είναι τελείως αναρμόδια σώματα, και στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί από κορυφαίους γραφειοκράτες που είναι άσπονδοι εχθροί της Ιατρικής Κάνναβης για να αποτρέψουν τους ασθενείς ή να παρεκκλίνουν (παράνομα) την πορεία της αίτησης σε λαθραίες κατευθύνσεις. (Δύο επιφανείς τέτοιοι εχθροί ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας κος Πατσαλής, και ο πρώην Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών κος Λούης Παναγή, που συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους έκαμαν τα αίσχιστα εις βάρος των ασθενών.)

Αν κατόπιν της έγκρισης για Ιατρική Κάνναβη εμπλέκεται οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου στην υλοποίηση της άδειας, ο Υπουργός θα διατάξει τον οποιοδήποτε αρμόδιο να πράξει ανάλογα• αυτό δεν είναι δική μας δουλειά, και ας αφήσουμε τους γραφειοκράτες να τα χειριστούν ανάμεσα τους.


Αν δεν εγκριθεί η αίτηση

Σε περίπτωση ΜΗ απάντησης εντός 30 ημερών έχουμε αγώγιμο δικαίωμα απευθείας στο Διοικητικό ή Ανώτατο Δικαστήριο, όπου δικάζεται η ΜΗ απάντηση ως παραβίαση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στην αίτηση για Ιατρική Κάνναβη έχουμε δικαίωμα ένστασης στην απόφαση (απευθείας στο Διοικητικό ή Ανώτατο Δικαστήριο), όπου δικάζεται η απόρριψη της αίτησης ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ της υπόθεσης, δηλ. με επιστημονικούς και νομικούς όρους που αφορούν την συγκεκριμένη πάθηση και τον συγκεκριμένο ασθενή. Η προσφυγή γίνεται εναντίον της Δημοκρατίας, όχι του Υπουργού. Εκεί, αναγκάζεται ο Υπουργός (δηλ. η Δημοκρατία) να λογοδοτήσει με βάση την ιατρική επιστήμη και τους νόμους το γιατί αρνείται την αίτηση.

Αν αγνοηθεί η αίτηση για κάποιο διάστημα χρόνου, αυτή η ΜΗ απάντηση θεωρείται απόρριψη της αίτησης (θεωρείται ως αρνητική απάντηση), οπότε ισχύει το πιο πάνω, δηλ. δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο με ένσταση στην απόρριψη. (Το πόσος ακριβώς χρόνος χρειάζεται για τέτοια περίπτωση κρίνεται από τους δικηγόρους και ανάλογα με τις περιστάσεις.)


Τα επόμενα βήματα

" Εμπρός αδέρφια εμπρός,
είναι μαζί μας και ο καιρός..." - Στέφανος Βακάλης

Το Κίνημα μας δυναμώνει, διευρύνεται, προχωρεί. Οργανωνόμαστε.

Γνωρίζουμε πως είναι χιλιάδες οι ασθενείς που μπορούν να ωφεληθούν από την Ιατρική Κάνναβη. Η υποβολή αιτήσεων θα βοηθήσει τους ασθενείς να πάρουν ένα μέρος της υγείας τους στα χέρια τους, αλλά θα βοηθήσει και τις αρχές να αντιληφθούν το μέγεθος των προβλημάτων όπου μέχρι τώρα λόγω τρομοκρατίας, εξαναγκασμών, καταπίεσης και παραπληροφόρησης αναγκάζονταν οι άνθρωποι να κρύβονται και να σιωπούν - μερικοί μέχρι θανάτου.

Ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να υποβάλουν όσο πιο πλήρεις και κατατοπιστικές αιτήσεις μπορούν, ώστε να είναι κατοχυρωμένος ο Υπουργός όταν τις εγκρίνει.

Ενθαρρύνουμε την ευρύτερη κοινωνία να αντιληφθεί ότι κάθε προσωπική χρήση της Κάνναβης - ακόμα και η λάθος χρήση, και η κατάχρηση - είναι ιατρικό θέμα που πηγάζει από τις ιατρικές-φαρμακευτικές ιδιότητες της Κάνναβης. Αυτό συνεπάγεται διεύρυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στην Κάνναβη: είναι ανάγκη να αποσπαστεί η Κάνναβις από τα χέρια της Μαφίας και του παρακράτους (δηλ. του οργανωμένου εγκλήματος), και να τεθεί ανοικτά στα χέρια της Πολιτείας, με έννομη θεσμοθέτηση διαδικασιών, έλεγχο ποιότητας και φορολόγηση, καθώς και Παιδεία, ώστε ασθενείς και μη να γνωρίσουν την διαφορά μεταξύ ορθής χρήσης, λάθος χρήσης και κατάχρησης. Αυτός είναι ο τρόπος να σταματήσει η εκμετάλλευση των ασθενών από την Μαφία.

Τα επόμενα βήματα που πρέπει να διεκδικήσουμε:
ο- να θεσμοθετηθούν διαδικασίες πρόσβασης στην Ιατρική Κάνναβη (απλοποίηση της διαδικασίας αίτησης και έγκρισης),
ο- να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα καλλιέργειας της Κάνναβης από τους ίδιους τους ασθενείς για τις ανάγκες τους,
ο- να θεσμοθετηθεί η μαζική καλλιέργεια Ιατρικής Κάνναβης από το κράτος για χορήγηση σε ντόπιους ασθενείς αλλά και σε ξένους (δηλ. να εγκαθιδρυθεί ως νέος κλάδος ιατρικού τουρισμού), όπως επίσης και προς εξαγωγή Ιατρικής Κάνναβης στο εξωτερικό, ιδίως σε βόρειες χώρες όπου λόγω χαμηλής ηλιοφάνειας η καλλιέργεια γίνεται με λάμπες.

Σε μεταβατικό στάδιο, ώσπου να επιτευχθεί η νομοθετική ρύθμιση της Ιατρικής Κάνναβης, πρέπει να σταματήσουν οι διώξεις για κατοχή ή καλλιέργεια Κάνναβης - ούτε οι αστυνομικοί, ούτε οι Δικαστές, ούτε και οι γραφειοκράτες ή εξουσιαστές της όποιας απόχρωσης κατέχουν τη δυνατότητα να κρίνουν το ποιός και γιατί χρησιμοποιεί αυτή την πολύ χρήσιμη θεραπευτική ουσία που η επιστήμη έχει τεκμηριώσει με χίλιους τρόπους ότι είναι τελείως αβλαβής.

Κατέχουμε γραπτές προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον Υπουργό να κινηθεί άμεσα, εύκολα, με  έννομες, και απλές πρωτοβουλίες ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι ασθενείς τώρα, σήμερα, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε να αλλάξουν οι νομοθεσίες. Θέλουμε (και μπορούμε) να βοηθήσουμε τον Υπουργό και τις αρχές να διεκπεραιώσουν την εργασία μελέτης και αξιολόγησης των αιτήσεων με τον ευκολότερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Στο γειτονικό Ισραήλ, αναφέρει το πρακτορείο Reuters, αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει πάνω από 50 εκατομμύρια δολλάρια στην Ιατρική Κάνναβη στα τελευταία δύο χρόνια - και αυτό κυρίως γιατί προβλέπουν ότι η παγκόσμια ΝΟΜΙΜΗ αγορά Ιατρικής Κάνναβης θα πολλαπλασιαστεί γεωμετρικά μες τα επόμενα χρόνια:
U.S. firms target investment in Israeli cannabis R&D

Cannabis: Israel's next big medical export?

Μια χώρα χωρίς βουνά, χωρίς δάση, χωρίς βροχόπτωση και η οποία βρίσκεται διαρκώς σε πόλεμο, έβαλε στόχο της να γίνει παγκόσμια ηγέτης στον τομέα της Ιατρικής Κάνναβης και το έχει σχεδόν καταφέρει!

Στην Κύπρο, όπου θα μπορούσαμε λόγω φύσης, οικονομίας και λόγω συμμετοχής μας στην ΕΕ να παραγάγουμε επικερδώς ακόμα πιο ψηλές ποιότητες και ποσότητες Κάνναβης από το Ισραήλ, είμαστε δυστυχώς και οι ασθενείς και ο ευρύτερος πληθυσμός αιχμάλωτοι μιας σεξουαλικά και πνευματικά εκφυλισμένης πολιτικής εξουσίας μεθυσμένης (στην κυριολεξία, αλλά και) με τα εμπορεύματα και δογματικές αγκυλώσεις, που το έχει καμάρι της να είναι δέσμια στο άρμα του Ιμπεριαλισμού και  αισθάνεται πως επιτελεί θεάρεστον έργο κυνηγώντας και φυλακίζοντας τους ασθενείς και Φίλους της Κάνναβης ενώ ταυτόχρονα διατηρεί διά της βίας τις συνθήκες με τις οποίες η Μαφία θησαυρίζει πουλώντας στην μαύρη αγορά στην τιμή του χρυσού ένα φυτό που βλαστά από μόνο του παντού στην Κύπρο με την ίδια ευκολία που βλαστούν και αναπτύσσονται η μολόχα και η τσουκνίδα.

Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net
Μέλος του Σωματείου
Φίλοι της Κάνναβης

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Οι στίχοι "Εμπρός αδέρφια εμπρός, είναι μαζί μας και ο καιρός", του Στέφανου Βακάλη, είναι από το τραγούδι "Ήρωες" από την συλλογή "Αντάρτικα". Όλοι οι στίχοι εδώ:
Ήρωες

Και μια ανατριχιαστική εκτέλεση του τραγουδιού:

Η Ορθή χρήση της Κάνναβης
Μικρό Εγχειρίδιο

Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης: για το νομοσχέδιο που θα επιβάλλει "θεραπεία" μέσω Δικαστηρίων

Τι θα γίνει με τα 26 κιλά Κάνναβης;

Κάνναβις και Άλζχαϊμερς: Ποιότητα Ζωής στο Γήρας

Κάνναβις και Ψύχωση: η νέα Δαιμονοποίηση του Ιερού Φυτού
Κάνναβις και Σκλήρυνση
Η Πολλαπλή (ή Κατά Πλάκας) Σκλήρυνση και οι θεραπευτικές επιλογές με την Κάνναβη

Καρκίνος και Κάνναβις, έμπρακτη βοήθεια για την Άλφα...
...και για όλους τους καρκινοπαθείς

Κανναβινέλαιο ή Σπορέλαιο της Κάνναβης; Διευκρίνηση για τις δύο του μορφές

Ιατρική Κάνναβις... ΧΩΡΙΣ ψυχοδραστικές επιδράσεις;

ΟΧΙ ~ ξανά ! ~ στο Νάρκοτεστ

Από το 1994 (πριν να λειτουργήσει το διαδίκτυο!):
Μερικές Αλήθειες για την Κάνναβη...
και

Η Κάνναβις... το κατ' εξοχήν οικολογικό φυτό

Εκτύπωση του φυλλαδίου γιά διανομή σε φίλους, γνωστούς και αγνώστους:
Σελίς 1
Σελίς 2

~~~~~~~~~~~~~~~~~

No comments:

Post a Comment