Thursday 12 November 2015

Υπουργός προς Φίλους της Κάνναβης: Ελάτε στη Βουλή


ο- Η σαθρή υπόθεση του Νάρκοτεστ
ο- Το περιεχόμενο της επιστολής μας
ο- Η απάντηση του ΥπουργούΌπως ίσως πολλοί φίλοι γνωρίζουν, το Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης έστειλε γραπτή διαμαρτυρία στον Υπουργό Συγκοινωνιών για τον αποκλεισμό του Σωματείου μας από τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις που θα έπρεπε να γίνουν (και ΔΕΝ έγιναν) κατά την διάρκεια της προπαρασκευασίας του νομοσχεδίου που ανεπίσημα επονομάστηκε ως "Νομοσχέδιο για το Νάρκοτεστ".

Επιπλέον, αντίγραφα της επιστολή μας στάλθηκαν στους εξής παραλήπτες:
Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα
Αξιότιμους κ.κ. Βουλευτές επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων
Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Η επιστολή μας στάλθηκε και υπογράφηκε από το ιδρυτικό στέλεχος του Σωματείου μας Σόλωνα Αντάρτη.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή μας υπογραμμίσαμε τις διατάξεις των νόμων που αφορούν την Δημόσια Διαβούλευση - που παραβιάστηκαν εξ' ολοκλήρου - καθώς και επαναλάβαμε την επιθυμία μας να συμμετάσχουμε σε όλες όσες διαδικασίες αφορούν το νομοσχέδιο ώστε να βοηθήσουμε τις Κρατικές υπηρεσίες να δουν πιο ορθά τα εμπλεκόμενα θέματα:
"Διά της παρούσης επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε το ενδιαφέρον μας για να συμμετέχουμε στη διαδικασία και σας παρακαλούμε όπως προσκληθούμε επίσημα σε όλες τις μελλοντικές διαδικασίες που αφορούν το νομοσχέδιο, τόσον τις άτυπες όσον και τις επίσημες διαδικασίες Διαβούλευσης.
Σας παρακαλούμε επίσης όπως μας αποστείλετε άμεσα το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που προωθείται, στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα, έτσι ώστε να ενημερωθούμε και να τοποθετηθούμε επ’ αυτού."

Το πλήρες κείμενο της επιστολής μας βρίσκεται εδώ:
Νάρκοτεστ, Επιστολή προς Υπουργό Συγκοινωνιών

Προς τιμήν του, ο Υπουργός κος Δημητριάδης - αντίθετα με τον πρώην Υπουργό Υγείας που αφήνει τους ασθενείς να πεθάνουν αντί να απαντήσει τις επιστολές των και τις αιτήσεις για Ιατρική Κάνναβη - απάντησε στην επιστολή μας. Η επιστολή του καταλήγει με πρόσκληση του Σωματείου μας στην Βουλή, όπου πρόκειται να συζητηθεί ξανά το επικείμενο Νομοσχέδιο.

Δυστυχώς στο γράμμα του ο Υπουργός επιδίδεται και σε κάποιες υπεκφυγές και παραλογισμούς, όπως για παράδειγμα στην αβάσιμη "δικαιολογία" πως τάχα το Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης  "δεν είναι εγγεγραμένο στον Έφορο Σωματείων και δεν γνωρίζαμε την ύπαρξη του".

Φυσικά οι νομοθεσίες για το θέμα είναι πεντακάθαρες για αυτό: υποχρεώνουν το Κράτος να αναζητήσει και να προσκαλέσει στην Διαβούλευση τους "Εμπλεκόμενους Φορείς", τις "ομάδες πληθυσμού", και όλα τα "οργανωμένα σύνολα" που σχετίζονται με το θέμα.

Στον Οδηγό Διαβούλευσης που δημοσιεύτηκε από το ίδιο το Κράτος για να καθοδηγούνται οι δημόσιες υπηρεσίες στο πως να λειτουργούν σε αρμονία με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αναφέρονται τα εξής:
Εντοπισμός, Προσέγγιση και Συμμετοχή των Εμπλεκόμενων Φορέων

ΚΕΦAΛΑΙΟ 2
4 Νοείται ότι, στην περίπτωση που υπάρχουν Σώματα τα οποία ήδη ακολουθούν διαδικασίες διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου, τότε οι διαδικασίες αυτές διαμορφώνονται, όπου χρειάζεται, ανάλογα με τις οδηγίες που δίνονται στον Οδηγό Διαβούλευσης.

5 Με βάση τις πρόνοιες σχετικής νομοθεσίας, τα ανάπηρα άτομα πρέπει να καλούνται σε δημόσιο διάλογο, κατά την εξέταση θεμάτων που τους αφορούν.
Ο εντοπισμός και η επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αποτελεί το ουσιαστικότερο κομμάτι της Δημόσιας Διαβούλευσης. Θα πρέπει να γίνεται στα αρχικά στάδια της ετοιμασίας ενός νέου νομοθετήματος. Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ανάπτυξης εμπιστοσύνης προς την όλη διαδικασία.

Για καλύτερο εντοπισμό των εμπλεκόμενων φορέων, θα ήταν χρήσιμο να ακολουθούνται οι ακόλουθες αρχές:
• Ενθάρρυνση για ενεργό συμμετοχή όλων των οργανωμένων φορέων που επηρεάζονται από την υπό εξέταση νομοθετική πρωτοβουλία και εμπλοκή όλων των αρμόδιων υπηρεσιών που θα υλοποιήσουν το νέο νομοθέτημα.
• Προσέγγιση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (συνταξιούχοι, ανάπηροι, κ.τ.λ.) και εξεύρεση προσβάσημων τρόπων εμπλοκής τους στη διαδικασία.
• Ενθάρρυνση της συμμετοχής και των οργανωμένων συνόλων, που πιθανόν να μην επηρεάζονται άμεσα από το νομοθέτημα.
• Αποφυγή διακρίσεων, στην πρόσκληση οργανωμένων συνόλων (λ.χ. θρήσκευμα, καταγωγή, κ.τ.λ.).
• Αποστολή στα ενδιαφερόμενα μέρη γραπτής πρόσκλησης συμμετοχής, τουλάχιστο 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της Διαβούλευσης.
• Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, υποδεικνύεται ο καταρτισμός καταλόγου με τα πλήρη στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κ.τ.λ.) των αντιπροσώπων που θα εκπροσωπούν τους εμπλεκόμενους φορείς, σε όλα τα στάδια της Διαβούλευσης, ο οποίος θα επισυνάπτεται στα έγγραφα της Διαβούλευσης. Συστήνεται όπως, τα άτομα αυτά, είναι τα ίδια που θα συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της Διαβούλευσης."
Δημοσιεύτηκε εδώ:
Οδηγός Διαβούλευσης

Το περιεχόμενο του Οδηγού Διαβούλευσης εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του με ημερομηνία 8/7/2009. Η διαδικασία αυτή, τέθηκε σε ισχύ από τις 24/10/2007, με την εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με αριθμό φακέλου 04.02.005.24/04.02.001.12, και επικυρώθηκε με τις εγκυκλίους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με αριθμό φακέλου Γ.Ε. 71/84/3 και ημερομηνίες 19/11/2007 και 8/4/2010.


Είναι πεντακάθαρο πως πουθενά στο κείμενο δεν αναφέρονται "εγγεγραμμένα σωματεία". Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα του νόμου: δεν θα πρέπει να δύναται το Κράτος να αποκλείσει από την Διαβούλευση τα ενδιαφερόμενα μέλη και κοινωνικές ομάδες δια της μεθόδου άρνησης εγγραφής στο μητρώο των σωματείων! Οι κοινωνικές ομάδες - και ιδίως αυτές των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπως την κοινότητα φίλων της Κάνναβης - υφίστανται αντικειμενικά, είτε το Κράτος τις εγκρίνει ως σωματεία είτε όχι.

Επιπλέον, η διαδικασία προπαρασκευασίας του Νομοσχεδίου συνεχίζεται (αφού ΔΕΝ ψηφίστηκε ακόμα από την Βουλή, και ενδέχεται να υποστεί κι άλλες αλλαγές), αλλά και πάλιν δεν γίνονται αυτές οι διαδικασίες με διαφάνεια. Θα μπορούσαμε να είχαμε προσκληθεί τώρα, στο παρόν στάδιο, αν "δεν μπορούσαν να μας βρουν" τα τελευταία δύο-τρία χρόνια.

Σε προφορικές επαφές με το Υπουργείο, μας ομολόγησαν πως όταν άρχισαν την διαμόρφωση του Νομοσχεδίου δεν είχαν ιδέα πως να προχωρήσουν, και απλώς "έψαχναν στο διαδίκτυο". Και εκεί βέβαια, η παρουσία μας είναι πασιφανής. Μια απλή έρευνα με τους όρους Κύπρος και Νάρκοτεστ φέρνει τα άρθρα μας σε πρώτο πλάνο στα αποτελέσματα της αναζήτησης:
Έρευνα στο Google με τους όρους Κύπρος, Νάρκοτεστ:

Το ίδιο και με τους όρους Κύπρος και Κάνναβις - ψάχνοντας στο διαδίκτυο δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγει κάποιος τα άρθρα μας ή τις δηλώσεις μας, τα ονόματα και διευθύνσεις μας για το θέμα της Κάνναβης στην Κύπρο:

Οπότε και εδώ διακρίνεται είτε μια πρόθεση εξαπάτησης και αποκλεισμού με την μέθοδο του "παίζουμεν πελλόν", ή πλήρους ανικανότητος.

Η γραπτή απάντηση του Υπουργού είναι εδώ - δείτε και την επίσημη Σφραγίδα του Κράτους με τα "χρυσαφούθκια":
Προς Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης
Σελίς 1
Σελίς 2

Αναμένουμε και ελπίζουμε πως ο Υπουργός, καθώς και οι Βουλευτές που εμπλέκονται στο Νομοσχέδιο για το Νάρκοτεστ (Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νομικών, και Συγκοινωνιών) θα δείξουν τις καλές τους προθέσεις και ότι θα πραγματώσουν την πρόσκληση τους. Όχι μόνο αυτό βέβαια, γιατί δεν ζητούμε μια θεατρική παράσταση όπου προσποιούνται ότι ακούουν και μετά συνεχίζουν με τις ίδιες προκαταλήψεις και τα δόγματα τους: η επιθυμία μας είναι να έχουμε ένα καλό και δημιουργικό διάλογο με τους νομοθέτες, και να τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν πόσο επικίνδυνο, άδικο και αντι-επιστημονικό είναι αυτό το Νομοσχέδιο.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε το άρθρο μας για το Νάρκοτεστ που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2011 - περιέχει επιστημονικές παραπομπές, ανάλυση, ενημέρωση, πληροφορίες, και προτάσεις για ΠΙΟ ΟΡΘΗ κοινωνική πολιτική που θα σώζει ζωές:
ΟΧΙ ~ ξανά ! ~ στο ΝάρκοτεστΠέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Σχετικά Αναγνώσματα

Η Ορθή χρήση της Κάνναβης
Μικρό Εγχειρίδιο

Ο ΤρομοΝόμος για την Κλωστική Κάνναβη

Ιστορίες Κανναβίωσης: Εντός και Πέρα από την Εθνική Ταυτότητα
του Σόλωνα Αντάρτη

Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης: για το νομοσχέδιο που θα επιβάλλει "θεραπεία" μέσω Δικαστηρίων

Η Καταγγελία μας προς τον Γενικό Εισαγγελέα και δύο Υπουργούς ~ Σωματείο Φίλοι της Κάνναβης

Παραιτείται ο Υπουργός Υγείας λόγω της Κάνναβης

Οι Επίορκοι Κυβερνώντες και η Ουσία της Επίθεσης Εναντίον μας

Η παράνομη κατάσχεση και κατακράτηση των υπολογιστών μας συνεχίζεται


Τι θα γίνει με τα 26 κιλά Κάνναβης;

Γραφειοκρατική Υστερία για την Κάνναβη ~ Νέες μορφές Κρατικής Τρομοκρατίας

Κάνναβις και Ψύχωση: η νέα Δαιμονοποίηση του Ιερού Φυτού

Από το 1994 (πριν να λειτουργήσει το διαδίκτυο!):
Μερικές Αλήθειες για την Κάνναβη...
και

Τι έπαθε ο Πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου σήμερα στη Λευκωσία;

Η Κάνναβις και Τρεις Δικαστές: Εξυπνάκηδες, Ατσίδες και Υπέρλαμπροι Σοφοί, Κολοφώνες του Κυπριακού Δικαίου

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

No comments:

Post a Comment