Wednesday 22 September 2010

Το νέο κωλόχαρτο του προέδρου Δημήτρη Χριστόφια
Αξιόπιστες πηγές της ιστοσελίδας μας μέσα στο Προεδρικό μέγαρο και την εξοχική κατοικία του προέδρου της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια στο Κελλάκι μας έχουν αναφέρει μια ουσιαστική αλλαγή στους δύο χώρους.

Η αλλαγή αφορά την επιλεκτική αντικατάσταση του υπάρχοντος κωλόχαρτου λευκού χρώματος με ένα νέο είδος το οποίο χρησιμοποιείται επίσημα πλέον στις συναντήσεις του προέδρου της Δημοκρατίας με πολιτικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα το νέο κωλόχαρτο χρησιμοποιείται:

 • Στις συναντήσεις του προέδρου με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Εχθρών Alexander Downer.
 • Στις συναντήσεις με τους έμπιστους του προέδρου Στέφανο Στεφάνου και Άντρο Κυπριανού.
 • Στις συναντήσεις με τους στυλοβάτες της πολιτικής του προέδρου Μάριο Κάρογιαν και Νίκο Αναστασιάδη.
 • Στις συναντήσεις με τους υπεύθυνους διαπραγμάτευσης και προπαγάνδας κύριους Τουμάζο Τσελεπή και Μακαριο Δρουσιώτη.

και φυσικά

 • Σε όλες τις συναντήσεις με τον υποψήφιο φίλο του προέδρου Dervis Eroglou.

Οι πληροφορίες ότι το κωλόχαρτο είναι προσφορά της USAID/UNDP μέσω της νέας εποχής χρηματοδοτήσεων δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμη.

Το νέο κωλόχαρτο λοιπόν έχει το ακόλουθο περιτύλιγμα:Η έντονη γραφή λέξεων και φράσεων παρουσιάζεται στο κωλόχαρτο για να θυμίζει στους συνδαιτημόνες που ακριβώς σκουπίζουν τον πισινό τους ενώ στα τεμάχιά του εναλάσσονται με την ακόλουθη σειρά τα εξής άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών:

ΑΡΘΡΟ 1

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 2

Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση
εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 5

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.

ΑΡΘΡΟ 6

Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.

ΑΡΘΡΟ 7

'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.

ΑΡΘΡΟ 8

Καθένας έχει δικαίωμα να ασκεί αποτελεσματικά ένδικα μέσα στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια κατά των πράξεων που παραβιάζουν τα θεμελιακά δικαιώματα τα οποία του αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και ο νόμος.

ΑΡΘΡΟ 9

Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή να εξορίζεται αυθαίρετα.

ΑΡΘΡΟ 10

Καθένας έχει δικαίωμα, με πλήρη ισότητα, να εκδικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και δημόσια, από δικαστήριο ανεξάρτητο και αμερόληπτο, που θα αποφασίσει είτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του είτε, σε περίπτωση ποινικής διαδικασίας, για το βάσιμο της κατηγορίας που στρέφεται εναντίον του.

ΑΡΘΡΟ 12

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 17

1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.

ΑΡΘΡΟ 18

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

ΑΡΘΡΟ 19

Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, που σημαίνει το δικαίωμα να μην υφίσταται δυσμενείς συνέπειες για τις γνώμες του, και το δικαίωμα να αναζητεί, να παίρνει και να διαδίδει πληροφορίες και ιδέες, με οποιοδήποτε μέσο έκφρασης, και από όλο τον κόσμο.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνεταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.
3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.

ΑΡΘΡΟ 28

Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία.
3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Πληροφορίες μας επιβεβαιώνουν ότι σε κάθε πακέτο υπάρχει και ένα ρολό στο οποίο επαναλαμβάνεται μόνο το ακόλουθο άρθρο με τα γράμματα σε έντονο κόκκινο χρώμα:

ΑΡΘΡΟ 30

Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.

Στα νέα αυτά λοιπόν κωλόχαρτα εναποθέτουν οι κυβερνώντες , οι φίλοι και σύμμαχοι τους τις ελπίδες του λαού μας για δίκαιη λύση, δίκαιη κοινωνία και επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους.

Σόλων Αντάρτης~solon_antartis@yahoo.com
---------------------

Πηγές

Για ανάγνωση ολόκληρης της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και για να αντιληφθείτε πόσα από αυτά παραβιάζουν οι γενναίες προτάσεις του προέδρου:
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf

3 comments:

 1. Εχτός από τις συγγενικές θέσεις πλέον έρχονται και οι συγγενικές μέθοδοι με την επιτροπή αποκατάστασής της. Άντε, και καλά στέφανα!

  ReplyDelete
 2. Γιά τους αναγνώστες που προτιμούν την αμεσότητα στην έκφραση και όχι τα υπονοούμενα

  Ο άνωθι "ανώνυμος" παραπονιέται ότι τάχα παντρευτήκαμε την Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Κύπρο, η οποία είναι η ομάδα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα
  http://christofias-watch.blogspot.com/
  η οποία στοχεύτηκε από το καθεστώς και "παράπλευρα" με εκείνη τη δίωξη κτυπήθηκε και Ξενής Ξενοφώντος.

  Το παράπονο του Ανώνυμου είναι ότι σε εκείνη την ιστοσελίδα τα Σχόλια τώρα δημοσιεύονται σε ξεχωριστή σελίδα.

  Στην παρούσα, τα Σχόλια που παραβιάζουν την Πολιτική Δημοσίευσης αποσβύνονται. Πρόσφατα η ομάδα σύνταξης εφαρμόζει πιό στενά την πολιτική αυτή γιά να δωθεί ευκαιρία σε αναγνώστες και καλοπροαίρετους σχολιαστές να αξιοποιήσουν το υλικό μας καλύτερα.

  Αλλά εκείνοι που θέλουν να βρίζουν και να απειλούν εδωμέσα ασύδοτα παραπονιούνται!

  Ας φακκκκκκούν, λέμε.

  Εθελοντές

  ReplyDelete
 3. οτι λαλήτε εν σωστα και αληθηνά αλλά ποια ειναι η πολιτικη δημοσιευσης σας

  ReplyDelete