Thursday, 4 April 2019

Μπράβο στο ΕΟΠ και τον Γιώργο Κουντούρη ~ Οικονομία και πραγματικότητα


Χαιρετίζουμε και αγκαλιάζουμε την νέα τοποθέτηση του κόμματος "Εγώ ο Πολίτης" (ΕΟΠ), που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΕΟΠ Γιώργο Κουντούρη και αφορά την επενδυτική πολιτική του Κράτους.

Ειδικότερα, οι προτάσεις του ΕΟΠ στοχεύουν στο να συμμαζευτούν και να αξιοποιηθούν καλύτερα στην Κύπρο οι επενδύσεις από το εξωτερικό, και ιδίως αυτές που συνδέονται με το πρόγραμμα παροχής ιθαγένειας και πολιτογράφησης για ξένους επενδυτές. Οι προτάσεις στοχεύουν στο να προσανατολιστούν οι επενδύσεις στις αληθινές ανάγκες των κυπρίων (πχ. φθηνή και προσβάσιμη στέγαση), αντί στις σπάταλες ανοησίες των πύργων που άρχισαν να κατακτούν τους ουρανούς των πόλεων μας. Επιπλέον, οι προτάσεις του ΕΟΠ - αν υλοποιηθούν - θα διασφαλίζουν καλύτερη δημόσια διαφάνεια για αυτές τις πράξεις, και εξουδετέρωση του ξεπλύματος βρώμικων λεφτών από το εξωτερικό στην Κύπρο.

Παραθέτουμε την πρόταση του ΕΟΠ και προσθέτουμε δικές μας προτάσεις που μπορούν να της δώσουν ακόμα πιο δυνατά όπλα για την προστασία και αναβίωση της τοπικής οικονομίας.
{Αν δεν διαβάζονται εύκολα οι δύο πιο κάτω σελίδες, μπορείτε να τις μεγεθύνετε με "κλικ" πάνω στο κείμενο έκαστης.}


Κρίνουμε πως οι πιο πάνω προτάσεις είναι πολύ καλές ως έχουν, αλλά και ότι θα μπορούσαν να συμβάλουν και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία σε ακόμα πιο μεγάλο βαθμό αν ληφθούν υπ' όψην και τα εξής.

Α.
Επένδυση στην Παραγωγή

Προτείνουμε να αξιοποιηθούν οι επενδύσεις στην τοπική Παραγωγή με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η εγχώρια παραγωγή διαρκώς φθίνει, και έχουμε φτάσει στο εξής απίστευτο: ενώ μέχρι και πριν τέσσερεις γενεές η Κύπρος ήταν εντελώς αυτάρκης και ο λαός μας παρήγαγε όλα τα προς το ζείν, δηλαδή ρούχα, στέγη, τρόφιμα, φυσικά φάρμακα, εργαλεία, απλές μηχανές και καύσιμα, σήμερα σχεδόν τα πάντα είναι εισαγώμενα και η οικονομία μας τελεί σε κατάσταση εξάρτησης και υποτέλειας στις εισαγωγές εμπορευμάτων. Ακόμα και το μεγαλύτερο μέρος των τροφών μας πλέον είναι εισαγώμενο!

Προτείνουμε οι επενδύσεις να γίνονται στοχευμένα στην εγχώρια Παραγωγή και δεν είναι ούτε για εξαγωγές ούτε και για γρήγορο κέρδος, αλλά προσανατολισμένη στις ανάγκες του πληθυσμού. Οι επενδύσεις να γίνουν στους τομείς που παράγουν ρούχα, στέγη, τρόφιμα, φάρμακα, εργαλεία, απλές μηχανές, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια.

Όλα τα πιο πάνω βέβαια με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και συλλογικές συμβάσεις, καθώς και με οικολογικές ευαισθησίες όπουδήποτε μπορεί να προκύπτουν θέματα επέμβασης ή αντίκτυπου στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Β.
Είδος επενδύσεων

Οι πλείστοι επενδυτές από το εξωτερικό έχουν διαθέσιμο πλούτο (disposable wealth) άρα δεν έχουν ανάγκη από άμεσα κέρδη. Γι αυτό άλλωστε και επενδύουν σε ανοησίες όπως κτίρια και διαμερίσματα πολυτελείας που είναι σχεδόν εγγυημένο ότι ΔΕΝ θα αποδώσουν κέρδη ούτε σύντομα, αλλά ίσως ούτε και ποτέ. Για αυτό τον λόγο όμως, αυτοί οι συγκεκριμένοι επενδυτές είναι ιδανικοί για να τροφοδοτήσουν με επενδύσεις τον πιο ευάλωτο κλάδο της οικονομίας, εκείνον που αυξάνει πιο έντονα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (το ΑΕΠ - που είναι ένας σημαντικός δείκτης της οικονομίας), και που βοηθά στο να αναζωογονηθούν τα μικρομεσαία στρώματα. Οι μικρομεσαίοι είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της παραγωγής στην Κύπρο, και έχει κτυπηθεί τα μέγιστα μες τα πρόσφατα χρόνια με κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, ανεργία, απώλεια εισοδημάτων, κοκ.

Το είδος της επένδυσης που εισηγούμαστε είναι σε παραγωγικές μονάδες (υφιστάμενες, ή καινούργιες μονάδες), που κατέχουν το χαρακτηριστικό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν Επιχειρήσεις Έντασης Εργασίας (labor-intensive). Είναι οι μονάδες παραγωγής όπου επικρατεί ο λιγότερος αυτοματισμός, και όπου το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας επιτελείται από ανθρώπους, όχι μηχανές. Άλλος τρόπος να οριστεί αυτός ο κλάδος είναι μέσω του κύκλου παραγωγής: αντί επιχειρήσεων που στήνονται προς επιζήτηση γρήγορου κέρδους, όπου ο κύκλος
"παραγωγή -► αγορά" είναι βραχύς και έντονος, θέλουμε να γίνουν επενδύσεις που λειτουργούν στοχευμένα στην παραγωγή βραδέος αλλά διαχρονικού κέρδους. Σε αυτές ο κύκλος
"παραγωγή -► αγορά" είναι βραδύς και επαναλαμβανόμενος για πολλά χρόνια. Συχνά η κοινότητα εργαζομένων που συνδέεται με αυτές τις μονάδες ή εταιρείες, εμπλουτίζεται με βελτίωση του βιωτικού επιπέδου και ποιότητας ζωής ΠΡΙΝ αρχίσει να γίνεται κερδοφόρα η επιχείρηση. Αυτό επίσης συμβάλλει πολύ στην αύξηση του ΑΕΠ, και δημιουργεί ένα πληθυσμό που κατέχει όχι μόνο παραγωγικές αλλά και αγοραστικές δυνατότητες, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των αγορών!

Άλλα χαρακτηριστικά αυτών των κλάδων της Παραγωγής είναι το ότι μπορούν να συμβάλουν πιο εύκολα στην πολιτιστική παραγωγή (σχολές, μουσικά συγκροτήματα, ποιοτικές τηλεοπτικές παραγωγές, έργα καλλωπισμού πόλεων και χωριών), καθώς και στην δημιουργία παραγωγικής Υποδομής (συντήρηση δρόμων, βελτίωση του διαδικτύου, μεγέθυνση του κλάδου μαζικών συγκοινωνιών {τραίνα, τραμ}, οικολογικές και φιλολαϊκές εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας, προστασία παραλιών και δάσων, κοκ.)

Αυτή η προσέγγιση σε επενδύσεις ανοίγει διάπλατα τα περιθώρια έτσι ώστε εκτός από τις συνήθεις μορφές μικρομεσαίων κερδοσκοπικών εταιρειών, μπορούν (και ΠΡΕΠΕΙ!) να γίνουν επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής που οργανώνονται σε συνεργατισμούς, κομμούνες, κοινόβια, επιχειρήσεις που ανήκουν στους εργαζόμενους, εθελοντικές οργανώσεις, κλπ. Στο σύνολο τους, όλα αυτά προστατεύουν και εμπλουτίζουν την συμβατική οικονομία, αλλά συμβάλλουν και στην εναλλακτική οικονομία, ώστε αυτή να μπορεί να συμπληρώνει και να υποστηρίζει την κοινωνία σε όποιες πτυχές της ζωής το κεφαλαιοκρατικό σύστημα αδυνατεί να υπηρετήσει λόγω κρίσεων, αποτυχιών, ελλειμάτων, ή δεν θέλει να εξυπηρετήσει λόγω ιδεολογίας ή σκοπιμοτήτων. Εκτός αυτού, όσοι είμαστε Σοσιαλιστές αναγνωρίζουμε πως η συνεχόμενη κατάρρευση της κεφαλαιοκρατίας παντού στον πλανήτη, απαιτεί από μας την θωράκιση και κλιμάκωση της εναλλακτικής οικονομίας γιατί ΑΥΤΗ είναι που θα αντικαταστίσει το παλαιό σχήμα που ώσπου πάει γίνεται ανέφικτο και καταστροφικό.

Παρακαλούμε δείτε κάτω και τις προηγούμενες μας παρεμβάσεις για τα θέματα της οικονομίας, που δυστυχώς έχουν όλες επαληθευτεί τραγικά μες τα πρόσφατα χρόνια.

Πέτρος Ευδόκας,
Φιλική Εταιρεία Κύπρου
http://filiki.etaireia.org/Filiki-Arxes-A3ies.pdf

Αναγνώσματα και Παραπομπές

Ποιά είναι τα αιτήματα του Κινήματος σε ό,τι αφορά την Οικονομία;
https://cyprusindymedia.blogspot.com/2018/12/blog-post_64.html

Μέτρα Διάσωσης και Απεγκλωβισμού από το Μνημόνιο
Μικρό Εγχειρίδιο Πρακτικών Μέτρων
https://web.archive.org/web/20170610174205/http://cyprus.indymedia.org/node/4786

Και Πάλιν η Τρισκατάρατη Οικονομία
ο- Επιτέλους! Ένα άρθρο για την Οικονομία Χωρίς Αριθμούς
ο- Υπάρχουν Λύσεις ακόμα και Χωρίς την Ανατροπή του Κεφαλαίου. Είναι Όμως Επιθυμητές;
o- Ναι στην Ρωσσία και την Κίνα
https://web.archive.org/web/20150914185153/http://cyprus.indymedia.org/node/1455

Χίλια ΝΑΙ στη Φορολόγηση του Πλούτου
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html

Απεγκλωβισμός της Οικονομίας
https://web.archive.org/web/20150914142522/http://cyprus.indymedia.org/node/4726#apenglovismos-oikonomias

Η Αντίσταση στο Μνημόνιο ~ Έξω η Τρόϊκα !
Τα κύρια σημεία:
ο- Λύσεις υπάρχουν: εφικτές, εφαρμόσιμες και βασισμένες στις ανάγκες του λαού
ο- Γιατί Αντίσταση; Η σχέση του Μνημονίου με την ρατσιστική Διζωνική
ο- Αντίσταση... με ποιές μεθόδους;
ο- Η πηγή των προβλημάτων: ποιά, ακριβώς, είναι η φύση της κρίσης;
https://web.archive.org/web/20150908085514/http://cyprus.indymedia.org/node/4789

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

No comments:

Post a Comment