Friday 25 August 2023

Για Μια Ένοπλη Παιδεία

 

{ Στην φωτογραφία ο Albrecht Moser πολυνείκης του Ελβετικού στρατιωτικού αγώνα δρόμου }

Εισαγωγή:

Το παρόν γράφεται με αφορμή τα γεγονότα της Πύλας και την διολίσθηση την οποία βιώνω εδώ και τριάντα πέντε χρόνια Υπηρεσίας στον νευραλγικό χώρο  της Άμυνας.

Δεν τρέφω καμία απολύτως ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να επιβιώσουμε σε μία σύγκρουση που θα επιδιώξει η Κατοχική Δύναμη, χωρίς την εξωτερική επέμβαση από τον όποιο από μηχανής Θεό επιλέξει να το πράξει. Γνωρίζω όμως ότι μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την δυνατότητα επιβίωσης μας ή/και την ελαχιστοποίηση των απωλειών μας στην περίπτωση που ξανανοιξει η «πόρτα του φρενοκομείου».

Η διαχρονική υποταγή της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας στην εξυπηρέτηση των πωλητικών κατευθυντήριων γραμμών εις βάρος της όποιας δυνατότητας αποτροπής έχουμε ως Λαός, χρειάζεται να σταματήσει άμεσα, ώστε να μην θρηνήσουμε ξανά επί ερειπίων. Δεν θα υπάρξει ξανα η δικαιολογία μιας Χούντας. Στρατιωτικοί οι οποίοι δέχονται να ηγούνται ανεκπαίδευτων δυνάμεων ή/και ανεπαρκών να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους μονάδων, θα έπρεπε να έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί με τον πλέον έντονο τρόπο, για να μην θεωρηθούν συνυπεύθυνοι σε περίπτωση νέων τραγωδιών.

Μοναδική μου έγνοια είναι η Προστασία στο μέγιστο των νέων παιδιών που σήμερα Υπηρετούν και όσων στο μέλλον θα Υπηρετήσουν. Αυτά είναι το Μέλλον μας.

Ακολουθούν οι προτάσεις ενός απλού εθνοφύλακα-δασκάλου προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία για μια Ένοπλη Παιδεία.

 

Η Ένοπλη Παιδεία

 

Η Εθνική Φρουρά δεν είναι ένας χώρος αγίων. Σε αυτή καθρεφτίζεται ολόκληρη η κοινωνία μας με τα καλά και τα απαίσιά της. Το να προσποιούμαστε ότι η Δύναμη είναι άμωμη και άσπιλη δεν εξυπηρετεί κανέναν. Παρά τούτο, ο χώρος των ενόπλων δυνάμεων είναι ο μοναδικός χώρος εντός της κοινωνίας που – είτε το θέλουμε είτε όχι –  έρχεται μαζικά  σε επαφή με τα Μέγιστα των Υπαρξιακών Ζητημάτων. Ζητήματα κυριολεκτικά  Ζωής και Θανάτου!

Είναι τεράστια ευθύνη η Αγωγή Νέων στην χρήση φονικών όπλων και η καλλιέργεια της δυνατότητας της ορθής χρήσης των, με σεβασμό τόσο στους συμπολεμιστές τους όσο και στους πιθανούς αντιπάλους τους. Σε αυτή την Αγωγή βλέπω και την Δυνατότητα μίας άλλης Κοινωνίας.

Κάθε τέτοια προσπάθεια πρέπει να βασίζεται στην αμείλικτη αναγνώριση της Πραγματικότητας και την προσπάθεια Βελτίωσής της. (1) 49 χρόνια μετά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις όποιες στρεβλώσεις στο νευραλγικό χώρο της Άμυνας.

Φιλοσοφικό υπόβαθρο κάθε προσπάθειας αναβάθμισης και βελτίωσης της στρατιωτικής εμπειρίας ώστε να εμπλουτίζει τόσο κάθε στρατεύσιμο/η όσο και το ίδιο το κοινωνικό σύνολο θα έπρεπε να είναι η Αριστοτελική μας παράδοση:

“Κι επειδή τελικός σκοπός του κράτους είναι ο καλός τρόπος ζωής των πολιτών, όλα αυτά συντείνουν σ' αυτόν. Μια πόλη είναι μια κοινότητα από οικογένειες και χωριά όπου όλοι ζουν μια ζωή τέλεια και αυτάρκη. Κι αυτό, κατά τη γνώμη μας, σημαίνει να ζει κανείς ευτυχισμένα και ηθικά.

Σκοπός, λοιπόν, της πολιτικής κοινωνίας, δεν είναι η κοινή ζωή αλλά οι ωραίες πράξεις που εκδηλώνονται μέσα στα πλαίσιά της. ” (Αριστοτέλη Πολιτικά)

Κάθε συζήτηση για Ένοπλη Παιδεία θα πρέπει να γίνεται μέσα στα πλαίσια της Υπηρεσίας προς το Κοινόν Καλό και της Αυτοβελτίωσης. Αυτό είναι και το πλαίσιο που διέπει τις προτάσεις που ακολουθούν. Επιθυμώ η Ανάγκη για την ύπαρξη και διατήρηση Ενόπλων Δυνάμεων να εμπλουτιστεί, ώστε η εμπειρία να είναι τέτοια που να οπλίζει τους νέους και τις νέες μας με εφόδια Ζωής και την δυνατότητα απόλαυσής της και να τους/τις καλλιεργεί ως Ανθρώπους που σκοπό έχουν την Ειρήνη.

Επιθυμώ το άνοιγμα των Ενόπλων Δυνάμεων στην κοινωνία να γίνει με τρόπους που να να μην προάγουν τον μιλιταρισμό αλλά την Υγιή σχέση που πρέπει να έχει ένας Λαϊκός Ανθρωπιστικός στρατός με τον Λαό που ορκίστηκε να υπερασπίζεται.

Οι προτάσεις χωρίζονται σε τρεις ενότητες:

§  Προτάσεις Άμεσης Εφαρμογής χωρίς Κόστος

§  Προτάσεις Βραχυπρόθρεσμης Εφαρμογής με Μέτριο Κόστος και συνεργασία με άλλους φορείς

§  Προτάσεις μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με κόστος

Κεντρικό ρόλο στην επαφή των ενόπλων δυνάμεων με τον Λαό θα πρέπει να έχουν οι γυναίκες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η παρουσία γυναικών είναι θεμελιώδης για τον αφοπλισμό του φαινομένου του ανδρικού μιλιταριστικού στερεοτύπου. Ήδη στις Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν πανάξιες στρατιωτικοί οι οποίες και μπορούν να αποτελέσουν την γέφυρα ανάμεσα στους/στις ενόπλους και την κοινωνία. Εισηγούμαι οι παρουσιάσεις προς το κοινό, σε όλες τις προτάσεις που ακολουθούν, να γίνονται στο μέτρο του δυνατού από γυναίκες που Υπηρετούν στα ανάλογα πόστα. 


Προτάσεις Άμεσης Εφαρμογής χωρίς Κόστος

 

§       Θεσμοθέτηση επισκέψεων αξιωματικών στα Λύκεια της Κύπρου και παρουσίαση του λειτουργήματος του στρατιωτικού μέσα στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού.

§       Θεσμοθέτηση επισκέψεων μελών των διαφόρων στρατιωτικών ειδικοτήτων στα Λύκεια Κύπρου για να παρουσιάσουν τις ειδικότητές των.

§       Θεσμοθέτηση Επισκέψεων μαθητών/τριών Λυκείων σε μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε να ενημερωθούν για την ζωή στην Υπηρεσία.

§       Θεσμοθέτηση και διοργάνωση αγώνων από τις Ένοπλες Δυνάμεις με την συμμετοχή κληρωτών, εφέδρων και εθνοφυλάκων μαζί ή/και χωριστά. Οι αγώνες μπορούν να έχουν το χαρακτήρα στρατιωτικής πορείας ή/και αγώνα δρόμου (10,21,42 χιλιομέτρων) με οπλισμό, στα πρότυπα της Ελβετίας και να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πχ κάθε ένα χρόνο. Μπορούν ακόμη να δημιουργηθούν και αγώνες ανοικτοί στο κοινό όπου τα απαραίτητα εφόδια να παρέχονται σε όσες/ους συμμετέχουν.

§       Διοργάνωση αγώνων στρατιωτικού τύπου, διελεύσεων διαφόρων τύπων Στίβων Μάχης,  ανοικτών στο κοινό με μικρό αντίτιμο συμμετοχής. Υπάρχουν ιδανικές εγκαταστάσεις εντός μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ήδη ο ιδιωτικος τομέας διοργανώνει παρόμοιους αγώνες (π.χ. Legion Run) με τεράστια ανταπόκριση και επιτυχία.

§       Την 1η Οκτωβρίου και στα πλαίσια του εορτασμού της Ανεξαρτησίας, τα οπλικά συστήματα της ΕΦ να είναι προσβάσιμα και επισκέψιμα στο κοινό, μετά την παρέλαση, σε χώρο/ους που θα προκαθοριστούν στα πρότυπα του Βελγίου. Στο Βέλγιο η μεγαλύτερη λεωφόρος της πρωτεύουσας γίνεται χώρος επίδειξης και επαφής με το κοινό.

 

Προτάσεις Βραχυπρόθρεσμης Εφαρμογής με Μέτριο Κόστος και με συνεργασία με άλλους φορείς

 

§       Εισαγωγή των πολεμικών τεχνών στις Ένοπλες Δυνάμεις σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες. Μπορεί να γίνει και από κληρωτούς στρατιώτες που έχουν ήδη την γνώση. Με αυτό τον τρόπο οι κληρωτοί που θα τελειώνουν την ΕΦ θα έχουν βασικά εφόδια μίας τουλάχιστον πολεμικής τέχνης. Ιδανικό θα ήταν το ίδιο ακριβώς να γίνει στα Λύκεια της Κύπρου. Η εκμάθηση οποιασδήποτε πολεμικής τέχνης θα προσδώσει δεξιότητες και αυτοπεποίθηση στους νέους και τις νέεες μας, αλλά και το σωστό πλαίσιο άσκησης και καλλιέργιας του εαυτού εάν γίνει ορθά, από άτομα που αντιλαμβάνονται την αξία και την φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών ως τεχνών προαγωγής της Ειρήνης.

§       Εισαγωγή σεμιναρίων εντός της ΕΦ για ζητήματα βελτίωσης της προσωπικής ζωής των κληρωτών, αλλά και απόκτησης ουσιαστικών γνώσεων τόσο για την θητεία όσο και την ζωή μετά από αυτή. Όλοι οι φορείς του κράτους, καθώς και τα διάφορα πανεπιστήμια θα μπορούν να προσφέρουν τα σεμινάρια και την ανάλογη πιστοποίηση, είτε δωρεάν, είτε με πολύ μικρό κόστος και μπορούν να είναι εθελοντικά και με βάση την ζήτηση.

Παραδείγματα αυτών των δεξιοτήτων (μπορούν να προσφερθούν δεκάδες άλλα):

·         Σεμινάρια Ψυχολογίας

·         Σεμινάρια Φιλοσοφίας

·         Σεμινάρια Διατροφολογίας

·         Σεμινάρια δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικών Μέσων

·         Σεμινάρια Μαγειρικής

§       Δημιουργία καλλιεργιών εντός των στρατοπέδων των Ενόπλων Δυνάμεων ώστε οι κληρωτοί να έρθουν σε επαφή με απλές δεξιότητες γεωργικής παραγωγής. Μπορεί ακόμη οι μονάδες που βρίσκονται σε κοινότητες με έντονη αγροτική παραγωγή να συμμετέχουν εθελοντικά στις εργασίες των κοινοτήτων με αντάλλαγμα την παροχή αγροτικών προϊόντων προς τις μονάδες. 

 

Προτάσεις μακροπρόθεσμου σχεδιασμού με κόστος

 

§       Εθελοντική στράτευση όσων γυναικών επιθυμούν να Υπηρετήσουν με την δημιουργία όλων των κατάλληλων δομών ή/και εμμετάλλευση των υφιστάμενων.

§       Συνεργασία των κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων ώστε να προσφέρουν ένα μικρό ποσοστό των θέσεών τους σε συγκεκριμένους κλάδους στους άνδρες και τις γυναίκες που θα υπηρετήσουν ως επαγγελματίες οπλίτες. Το κράτος θα αναλμβάνει να πληρώνει ένα συμβολικό ποσό για το κόστος αυτών των σπουδών, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις των στελεχών του σε αντάλλαγμα με την υποχρέωση υπηρεσίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

§        Δημιουργία σύγχρονου στρατιωτικού σκοπευτηρίου ή/και σκοπευτηρίων όπου οι έφεδροι/εθνοφύλακες να μπορούν να ασκηθούν εθελοντικά. Η εκπαίδευση θα μπορεί να είναι ανοικτή και στον υπόλοιπο Λαό έναντι μικρού αντιτίμου.

§       Δημιουργία Σχολής Στρατιωτικής Φυσικής Κατάστασης στα πρότυπα του Ισραηλινού στρατού από την οποία να περνά κάθε χρόνο το μέγιστο δυνατό μέρος της Δύναμης. Καλλιέργεια μέσω της ορθών στάσεων και δεξιοτήτων για την εκγύμναση που να συνοδεύουν τα μέλη σε όλη τους την ζωή. (2)

§       Δημιουργία Σχολών εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και ανοικτών σε όλη την κοινωνία για άνδρες και γυναίκες σε εθελοντική βάση. Στις Σχολές μπορούν να διδάσκονται ανάμεσα σε πολλά άλλα:

·         Χειρισμός όπλων και σκοποβολή,

·         Σχολή Αστικού Πολέμου

·         Σχολή Πρώτων Βοηθειών

·         Σχολή Πρώτων Βοηθειών Μάχης

Όλες οι πιο πάνω προτάσεις μπορούν να υλοποιηθούν με τρόπο που να μειώνεται το κόστος για την δύναμη στο μέτρο του δυνατού. Για παράδειγμα θα μπορεί ο πολίτης/οπλίτης να καταβάλλει ένα συμβολικό ποσό για την συμμετοχή του στα προγράμματα, στο πρότυπο των επιμορφωτικών κέντρων του ΥΠΑΝ. Όλες επίσης οι Σχολές θα μπορούν να παρέχουν πιστοποίηση των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, οι οποίες και να έχουν αναγνώριση εντός του κρατικού μηχανισμού, αλλά και πιθανώς από ξένους φορείς.

Υπηρετώντας στις Ένοπλες Δυνάμεις για πέραν των τριών δεκαετιών, και ασκούμενος εθελοντικά μέχρι σήμερα, έχω προσωπική γνώση και αντίληψη για την δυνατότητα υλοποίησης όλων των πιο πάνω. Όλα είναι εφικτά και εύκολα ή δύσκολα υλοποιήσιμα, εάν υπάρχει η Πολιτική Βούληση και στρατιωτική ηγεσία με Όραμα.

Υπάρχει;

 

Σόλων Αντάρτης ~ solon_antartis@yahoo.com

~~~~~~~~~~~~~

 

Πηγές-Σημειώσεις

---------------------

 

1. Από τον Δνείπερο στον Κοτσίρκα* : Ερωτήματα για το νησί των Λωτοφάγων

https://cyprusindymedia.blogspot.com/2022/04/blog-post.html

2. Η Σχολή Μαχητικής Φυσικής Κατάστασης του κράτους του Ισραήλ
https://www.youtube.com/watch?v=3ij1fYlsYDc

 

Sunday 20 August 2023

■ Πύλα, Κύπρος: Κλαίγονται, Ψεύτες και Απατεώνες■ Με τον απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο της Κύπρου και Ελλάδος ενάντια στη Ρωσσία που συνεχίζεται χωρίς καμμία απολύτως λογική ή ηθική, προς υποστήριξη του φασιστικού πραξικοπηματικού καθεστώτος στην Ουκρανία, οι προπαγανδιστές φιλοδυτικοί που ποζάρουν ως "μπατριώτες" στον τόπο μας, έχουν... παράπονο τώρα για τη στάση της Ρωσσίας για το θέμα της Πύλας. Πρώτα την κατέστησαν εχθρό μας, και τώρα κλαίγονται για το ότι η Ρωσσία "δεν καταδίκασε" την Τουρκία για τις παραβιάσεις στην Πύλα.

■ Συμμάχησαν με το διεθνές παρακράτος του Δυτικού Ιμπεριαλισμού στον υβριδικό πόλεμο ενάντια στη Ρωσσία, έδεσαν σφικτά το λαό μας σε Ελλάδα και Κύπρο πάνω στο άρμα του Ιμπεριαλισμού, συμμετέχουν στρατιωτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά στον πόλεμο εναντίον του Ρωσσικού λαού και τώρα οι άρχοντες μας και οι καθεστωτικοί "διανοητές" τους... κλαίγονται για την στάση της Ρωσσίας για το ζήτημα μας; [1], [2].

Και ποιός σήμερα θυμάται πως μόνο πριν λίγους μήνες οι εγχώριοι άρχοντες, πιστοί στους Δυτικούς, κατέστησαν την ίδια την Πύλα σε "ανθρωπιστικό" προγεφύρωμα του πολέμου ενάντια στην Ρωσσία; [3].

■ Για τους φίλους που δεν είχαν ευκαιρία να κατανοήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουκρανία, και το πως αυτό συνδέεται με την Κύπρο: παρακαλούμε δείτε τις δηλώσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου κορυφαίου αμερικανού πολιτικού Ρόμπερτ Κέννεντυ Τζούνιορ (Robert F. Kennedy Jr. γνωστός και με τα αρχικά RFK Jr.) στις Σημειώσεις πιο κάτω. Θα δείτε την αλήθεια πεντακάθαρα, και το ότι οι άρχοντες μας σε Κύπρο και Ελλάδα έχουν συνταχθεί και συμμαχήσει με την ΜΟΧΘΗΡΗ πλευρά της Ιστορίας [4].

■ Διανύουμε μια περίοδο όπου για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΌ ΤΟ 1974 σχεδόν ολόκληρη η διεθνής κοινότητα εκφράζει υποστήριξη προς τη πλευρά μας... κυρίως από τις δυνάμεις που διαχρονικά ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ και ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ την κατοχική Τουρκία με κάθε μέσον: ΗΠΑ, ΗΒ, ΕΕ! Με άλλα λόγια η λεκτική "υποστήριξη" που λαμβάνουμε είναι τουλάχιστον υποκριτική, αν όχι συνειδητά διαβολική• και αν αυτή η υποστήριξη μεταπλαστεί ποτέ σε έμπρακτη "θα δείξει". Τόσες δεκαετίες τώρα, ΟΥΔΕΠΟΤΕ υλοποιήθηκε. Απεναντίας.

Ας φανταστούμε όμως πόσο ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ θα ήταν αυτή η υποστήριξη παγκοσμίως, αν δεν είχαμε αποξενώσει με απρόκλητο πόλεμο και αποκλεισμό την σύμμαχο μας Ρωσσία - που για δεκαετίες ήταν η μόνη δύναμις εκτός από την Ελλάδα που μας έδινε όπλα, πυρομαχικά, και βοήθεια στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η υποστήριξη, από υποκριτική και συμβολική, θα μεταπλάθετο πολύ πιο εύκολα σήμερα σε έμπρακτη με την βοήθεια της Ρωσσίας. Ανεκτήκαμε όμως τις μεθυσμένες Κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου να εναντιωθούν στην Ρωσσία και να της κηρύξουν πόλεμο... και τώρα ζητούμε τα ρέστα για το ότι "δεν καταδίκασε" την Τουρκία;

■ "Το κακό φαίνεται για καλό σε αυτόν του οποίου το μυαλό ο θεός οδηγεί προς την καταστροφή" ("Τὸ κακόν δοκεῖν ποτ᾽ ἐσθλὸν τῷδ᾽ ἔμμεν’ ὅτῳ φρένας θεός ἄγει πρὸς ἄταν")
- από την Αντιγόνη του Σοφοκλή.

Ή, όπως εκλαϊκεύτηκε μέσω των αιώνων:
"Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι" [5].

Το θεμελιώδες ερώτημα όμως είναι: η "Θεία Παλαβωμάρα" που καθοδηγεί Κύπρο και Ελλάδα σήμερα είναι γνώρισμα ΜΟΝΟ του καθεστώτος και των θεσμών του (άρχουσα τάξη, κεφάλαιο, κόμματα, κράτος, κλήρος, ΜΜΕ και μηχανισμοί προπαγάνδας...), ή μήπως έχει αρρωστήσει ΟΛΟΚΛΗΡΟ τον λαό μας; Μήπως περπατούμε όλοι μαζί συλλογικά τον δρόμο της Θείας Παλαβωμάρας; Προς τον όλεθρο;

Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net

Σημειώσεις ~ Παραπομπές

[1].
Ο “Βλαδίμηρος” Πούτιν ΔΕΝ επέτρεψε την έκδοση ανακοίνωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας: Θα καταδίκαζε την επίθεση εναντίον των ειρηνευτών του ΟΗΕ στην Κύπρο
Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ, HELLAS JOURNAL
https://hellasjournal.com/2023/08/o-vladimiros-poutin-den-epetrepse-tin-ekdosi-anakinosis-tou-simvouliou-asfalias-tha-katadikaze-tin-epithesi-enantion-ton-irinefton-tou-oie-stin-kipro

■ Russia reportedly blocks UN Security Council statement on Pyla incident | in-cyprus.com
https://in-cyprus.philenews.com/news/local/russia-reportedly-blocks-un-security-council-statement-on-pyla-incident/

■ Russia has 'noted' transformation in Cyprus' leadership | Cyprus Mail
https://cyprus-mail.com/2023/01/18/russia-has-noted-transformation-in-cyprus-leadership/


[3].
■ Ambassadors visit Ukrainian kindergarten in Pyla | Cyprus Mail
https://cyprus-mail.com/2023/02/23/ambassadors-visit-ukrainian-kindergarten-in-pyla/


[4].
O Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, δήλωσε τα εξής σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία:
«Θα το διευθετήσω από την πρώτη μέρα. Θα σταματήσω τους σκοτωμούς από την πρώτη μέρα. Οι Ρώσοι ήθελαν να κάνουν ειρηνευτικές συνομιλίες από την αρχή και εμείς τους απορρίψαμε. Ξέρετε η διευθέτηση είναι προφανής, σωστά; Οι Ρώσοι ήταν πολύ ξεκάθαροι για το τι θέλουν – ήθελαν το ΝΑΤΟ να κάνει μια δέσμευση να μην προχωρήσει προς τα Ανατολικά και να μην μπει στην Ουκρανία. Δεν έπρεπε να βάλουμε το ΝΑΤΟ σε 14 χώρες.

Μιλήσαμε με τους Ρώσους όταν διέλυσαν τη Σοβιετική Ένωση το 1991 και μετάφεραν 400.000 στρατιώτες από την Ανατολική Γερμανία στη Ρωσία και επέτρεψαν στο ΝΑΤΟ να επανενώσει τη Γερμανία υπό την αιγίδα του. Και προϋπόθεσή για να το κάνουν αυτό, αυτήν την τεράστια συνδιαλλαγή, ήταν ότι δεν θα μετακινήσουν το ΝΑΤΟ προς τα Ανατολικά και δεν θα μπουν στην Ουκρανία. “Δεν θα το μετακινήσουμε ούτε μια ίντσα προς τα Ανατολικά”, διαβεβαίωσε ο Τζορτζ Μπους. Και το 1997 ο Μπρεζίνσκι παρουσίασε ένα σχέδιο που το εφάρμοσε, όπου μετακινήσαμε το ΝΑΤΟ ανατολικά όχι μια ίντσα αλλά 1.000 μίλια σε 14 χώρες και τοποθετήσαμε συστήματα πυραύλων στην Πολωνία και Ρουμανία που είναι πυρηνικά και απέχουν μόνο λίγα λεπτά από τη Ρωσία. Μπορούν να αποκεφαλίσουν ολόκληρη τη ρωσική ηγεσία πριν... αν θέλαμε να ξεκινήσουμε ένα προληπτικό πόλεμο. Και αυτό είναι ασυγχώρητο.

Ξοδέψαμε 5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της CIA, της USAID και του εθνικού κληροδοτήματος για τη Δημοκρατία για να  ανατρέψουμε βίαια την κυβέρνηση του Βίκτορ Γιανούκοβιτς το 2014 που είχε εκλεγεί δημοκρατικά από τους Ουκρανούς.

Καταστρέψαμε, λοιπόν, αυτήν τη δημοκρατία και βάλαμε τη δική μας κυβέρνηση την οποία τώρα γνωρίζουμε ότι επέλεξαν οι νεοσυντηρητικοί στον Λευκό Οίκο και η Βικτόρια Νούλαν, η οποία ενημέρωσε τηλεφωνικώς τους Ουκρανούς 2 μήνες πριν το πραξικόπημα για αυτήν την κυβέρνηση! Βάλαμε, λοιπόν, μια νέα κυβέρνηση που αμέσως αρχίζει ένα εμφύλιο πόλεμο, απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα και σκοτώνει 14.000 ρωσόφωνους στο Ντονμπάς. Και μετά ξεκινά η εκπαίδευση με το ΝΑΤΟ.»


[5].
■ «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι» | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
https://www.kathimerini.gr/opinion/562476484/morainei-kyrios-on-voyletai-apolesai-3

* * *Thursday 10 August 2023

Το Τέλος μίας Δίωξης και οι Οφειλόμενες Ευχαριστίες

 Ενημερώθηκα μέσω του δικηγόρου μου Σάββα Σαββίδη για τον τερμάτισμό της πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος μου μετά την απόφαση της αρμόδιας αρχής όπως μη συνεχιστεί.

 


Η μικρή αυτή νίκη θα ήταν αδύνατη χωρίς την εμπλοκή και υποστήριξη πολλών. Με το παρόν επιθυμώ να ευχαριστήσω δημόσια όλες και όλους που είτε δημόσια είτε ιδιωτικά συντέλεσαν στον τερματισμό μίας διαδικασίας που άρχισε πριν από δύο χρόνια.


Συγκεκριμένα επιθυμώ να ευχαριστήσω τις συλλογικές οντότητες που ενεπλάκησαν με παρεμβάσεις προς την αρμόδια αρχή.

 

§  Την ηγεσία της ΠΟΕΔ και ιδιαίτερα την πρόεδρο Μύρια Βασιλείου και τον γενικό γραμματέα Χάρη Χαραλάμπους.

§  Τον Σύνδεσμο Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στο οποίο υπηρετώ.

§  Την Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και Άλλες Παραλύσεις «Αγκαλιά Ελπίδας» και την πρόεδρο Γιούλα Πιτσιάλη.

§  Τους Συναδέλφους μου στο Α’ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας

 

Την ομάδα υπεράσπισης και τον δικηγόρο Σάββα Σαββίδη.

 

Την ομάδα μαρτύρων υπεράσπισης και επιστημονικής τεκμηρίωσης της υπόθεσης:

 

§  Τον Ιατρό Εργασίας-Επιδημιολόγο δρ Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη

§  Την ανοσολόγο δρ Αναστασία Διέτη

§  Την οδοντίατρο Μαρία Πίπη

§  Τον φαρμακοποιό Σώτο Χριστοδούλου

§  Τον προσωπικό μου ιατρό δρ. Benoit Marconi 

 

Τις συλλογικές οντότητες στις οποίες μετέχω για την πολύτιμη υποστήριξη

 

§  Την ομάδα Ενδο ~ Μήδεια/Cyprus Indymedia

§  Το Σωματείο «Φίλοι της Κάνναβης»

 

Τους γονείς των μαθητών και των μαθητριών μου καθώς και τους τις Συναδέλφους μου και όλο το Προσωπικό στα Α’ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας και Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Μαλούντας για την εμπιστοσύνη και την αγάπη με την οποία με περιέβαλαν.

 

Τους δημοσιογράφους Γιώργο Καλλινίκου και Μάριο Πούλλαδο καθώς και τις δημοσιογράφους Ευαγγελία Σιζοπούλου και Νικολέττα Κουρούσιη για το προσωπικό ενδιαφέρον που επέδειξαν.

 

Όλες και όλους που εμφανίστηκαν στην παρουσίαση μου ενώπιον της ΕΕΥ και όλες και όλους που δημόσια τοποθετήθηκαν ενάντια στην δίωξη ή/και που ιδιωτικά με στήριξαν ηθικά και συναισθηματικά.


Ευχαριστώ τους/τις διωκόμενους/ες Συναδέλφους με τους οποίους συμπορευτήκαμε αυτό τον καιρό αντλώντας δύναμη ο ένας από τον άλλο.


Την οικογένεια μου, οικογένεια ανθρώπων του Λαού, η οποία στάθηκε δίπλα μου και σε μέλη της οποίας έχει πιθανώς κοστίσει και προσωπικά η στάση μου.

 

Τους κοντινούς μου ανθρώπους Μάρω Παπαϊωάννου, Πέτρο Ευδόκα και Sue Scandale, χωρίς την υποστήριξη των οποίων δεν θα ήμουν ο άνθρωπος που είμαι.

 

Τέλος πολλές ευχαριστίες στην Συνάδελφο Υπουργό δρ Αθηνά Μιχαηλίδου για τον τερματισμό της υπόθεσης. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο της.

 

Επίλογος

 

Η υπόθεση δίωξής μου ουδέποτε ήταν μόνον προσωπική. Αφορούσε τον αγώνα ενός μέρους της κοινωνίας για επιστημονική και νομική τεκμηρίωση των παρεμβάσεων του κράτους πάνω στο σύνολο της κοινωνίας. Και την όποια αναλογικότητα των μέτρων που αποφασίζονταν και επιβάλλονταν με βάση έναν νόμο κατάλοιπο αποικιοκρατίας. Αφορά ακόμη την δυνατότητα του κράτους να κινείται εναντίον όσων διαφωνούν και αγωνίζονται να διαφυλάξουν τα όρια. Ο αγώνας συνεχίζεται ώστε να μην ξαναβιώσουμε παρόμοιες τραγικές καταστάσεις στο μέλλον.


Τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά απουσιάζει παντελώς από την κοινωνία μας η συζήτηση η κριτική και ο αναστοχασμός για τα όσα και πώς τα βιώσαμε. Εύχομαι κάποια στιγμή να έχουμε την δυνατότητα για αυτό τον διάλογο μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αξιοπρέπειας.

 

Σόλων Αντάρτης ~ solon_antartis@yahoo.com

~~~~~~~~~~~~~

 

Σημειώσεις

-------------

 

1. Σε Πειθαρχική Διότι Δεν Συνεμορφώθην Προς Τας Υποδείξεις

https://cyprusindymedia.blogspot.com/2022/06/blog-post.html

 

2. Η Υπεράσπισή μας Ενώπιον της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
https://cyprusindymedia.blogspot.com/2023/05/blog-post_25.html