Friday 16 September 2022

Αρχική Δήλωση ενώπιον της ΕΕΥ

Εισαγωγή: Ακολουθεί η σημερινή δήλωση μου ενώπιον της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με την οποία απάντησα στις κατηγορίες εναντίον μου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής μου φέρθηκαν με ευγένεια και με αντιμετώπισαν με αξιοπρέπεια ,επιτρέποντας την κατάθεση της εκ μέρους μου Από το δημοσιευμένο περιεχόμενο της έχουν αφαιρεθεί γεγονότα που αφορούν άλλους πολίτες πλην εμού και του κατηγόρου μου. Η προσωπογραφία που συνοδεύει το κείμενο είναι έργο μονοκονδυλιά του πρώην μαθητή μου Μ.Β.

Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη της ΕΕΥ

Προσέρχομαι ενώπιον σας με Αντιγόνεια φιλότητα, επιθυμώντας την διαφύλαξη του κύρους και της αξιοπιστίας της ΕΕΥ.

Η παρούσα πειθαρχική δίωξη είναι εμπαθής, εκδικητική και εκφοβιστική. Ενδέχεται δε να παραβιάζει και Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες όπως αυτά καταγράφονται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

[...]

Θα πρέπει η Εισαγγελεία να εξηγήσει στην Επιτροπή πώς στην περίπτωσή μου προκύπτουν τέτοια «πειθαρχικά αδικήματα»,  δεδομένου ότι φρόντισα προηγουμένως, εγκαίρως και πριν από την ημερομηνία του συγκεκριμένου περιστατικού, να επικοινωνήσω με την Διοίκηση, για όλα όσα αφορούν την παρούσα υπόθεση, χωρίς να λάβω απάντηση ή/και λαμβάνοντας καθυστερημένα την απάντηση ότι είναι αναρμόδια να μου απαντήσει! Η ίδια Διοίκηση η οποία σήμερα με διώκει. Διερωτούμαι πώς διασφαλίζεται η συνταγματική ισότητα ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και πώς διασφαλίζεται η ίση προστασία και μεταχειρίση.

Ο κατήγορός μου, Υπουργός Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, είναι αντίδικός μου σε δύο δίκες οι οποίες διεξάγονται ενώπιον των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε μία εκ των δύο, το δικαστήριο απεφάνθη σε διαδικασία έκδοσης ενδιάμεσου διατάγματος ότι «αναδύονται ενδείξεις περί της ορατής πιθανότητας επιτυχίας αναφορικά με τα Δικαιώματα των Αιτητών», με βάση την προσωπική μου μαρτυρία. Ο κατήγορός μου χρησιμοποιεί την ισχύ της θέσης του και των θεσμών ώστε να με εκφοβίσει, ενώ υπάρχει ενεργή διαδικασία εις βάρος του στο δικαστήριο, η οποία άρχισε αρκετούς μήνες πριν κληθώ στην παρούσα διαδικασία.

Ο ίδιος κατήγορος – του οποίου το κατηγορητήριο δεν φέρει ημερομηνία και έτσι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζω εάν μου παραδόθηκε μέσα στα πλαίσια του Νόμου – είναι άτομο το οποίο σε αντίθεση με μένα έχει παραβιάσει κατά συρροήν τα πρωτόκολλα ασφαλείας του Υπουργείου του οποίου προϊσταται, κάτι που θα διαφανεί και στην παρούσα διαδικασία, με τεκμήρια. Σε αντίθεση με τον κατήγορό μου, έκανα τα πάντα για να διασφαλίσω την Υγεία και την Παιδεία των μαθητών μου, ακόμη και όταν εργαζόμουν σε λυόμενη αίθουσα εκτός προδιαγραφών και σίγουρα εκτός των παραμέτρων των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Ο πολιτισμός μας, τον οποίο και υπηρετώ σε όλη την διάρκεια της καριέρας μου, μας έχει παραδώσει εγχειρίδια δράσης για τα περιστατικά τα οποία είναι υπό εξέταση. Μπροστά σε αντισυνταγματικά ή/και μη αναλογικά διατάγματα ή/και παραβιάσεις των άγραφων νόμων που διέπουν την κοινωνία, καθήκον του Δημοκρατικού πολίτη είναι η αντίδραση και η υπόδειξη της ανάγκης συμμόρφωσης με τους γραπτούς και άγραφους νόμους. Αυτό έπραξα με γνώμονα το καλό του τόπου και των παιδιών του. Η «δυνητικά επικίνδυνη εξέταση» η οποία θα έπρεπε να διεξάγεται από επαγγελματίες υγείας, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 4ης Δεκεμβρίου 2020, κατέστη υποχρεωτική και από αμφιβόλου επάρκειας εκτελεστές της, με αποτέλεσμα την κοινωνική αναστάτωση, τους τραυματισμούς πολιτών και την κακοποίηση παιδιών με αναπηρίες, μαρτυρίες οι οποίες και θα κατατεθούν ενώπιόν σας. Η εν λόγω εξέταση έχει προ πολλού καταργηθεί και αντικατασταθεί από άλλη λιγότερο παρεμβατική. Παρά την εργαστηριακά αποδεδειγμένη προσωπική μου ανοσία την δεδομένη στιγμή, αποκλείστηκα από την εργασία μου, στερήθηκα του λειτουργήματός μου το οποίο και τιμώ και υπέστηκα αποκοπή μισθού, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς καμία διαδικασία με δυνατότητα ακρόασης. Η Διοίκηση παρανόμησε κατ΄επανάληψη αγνοώντας κάθε προσπάθεια μου για συνεννόηση. Σήμερα με παραπέμπει ενώπιον σας για να τιμωρηθώ εκ νέου για το ίδιο «πειθαρχικό αδίκημα». Όντας βέβαιος ότι δεν έχω αδικήσει κανέναν, δεν πρόκειται φυσικά να αδικήσω τον εαυτό μου.

Εάν, παρ’ όλα όσα αναφέρω πιο πάνω, η Επιτροπή αποφασίσει την συνέχιση της διαδικασίας, επιθυμώ όπως αυτή διεξαχθεί ανοικτά, με την παρουσία κοινού, όπως άλλωστε προνοείται για κάθε δικαστική διαδικασία. Δεν υφίσταται κανένας λόγος ώστε η διαδικασία να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ζητώ επίσης από την Επιτροπή όπως καθορίζει την ώρα διεξαγωγής της διαδικασίας πιο αργά απο την σημερινή ορισμένη ώρα ώστε να προλαβαίνω να πηγαίνω στο σχολείο του Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας όπου έχω τοποθετηθεί. Δεδομένου ότι το σχολείο είναι μικρό, η απουσία μου επιβαρύνει τους/τις συναδέλφους μου αλλά και τους μαθητές και τις μαθήτριές μου.                                                                                    

Σε όλη μου την καριέρα, έγνοια μου ήταν και είναι πάντοτε η τήρηση των Νόμων και η προάσπιση της Δημοκρατίας και της Υγείας. Απορρίπτω το κατηγορητήριο ως αβάσιμο, δεδομένου ότι δεν παραβίασα καμία απολύτως Νομοθεσία, αλλά ούτε και τα εκπαιδευτικά μου καθήκοντα. Αντιθέτως, θεωρώ ότι προάσπισα τόσο τους Γραπτούς όσο και τους Άγραφους Νόμους που διέπουν μία Δημοκρατική Πολιτεία. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της δίωξής μου.

Για τις διαδικασίες νομικών προδικαστικών ενστάσεων, δίδω τον λόγο στον δικηγόρο μου κ. Σάββα Σαββίδη.


 

 

 

 

 

 

 

 

Σόλων Αντάρτης

No comments:

Post a Comment